Ko mokosi būsimi testuotojai? 

Tam, kad testuotojas galėtų kvalifikuotai testuoti kitų sukurtą programą, jis turi įvaldyti skirtingas testavimo technikas. Ypač aktualus verslui automatizuotas testavimas, kuriam reikia programavimo žinių. Todėl testuotojo programą sudaro Linux ir reliacinėms DB (pvz. MySQL) skirti Java programuotojo programos moduliai bei specifiniai, susiję su funkciniu ir automatiniu testavimu, o taip pat ne mažiau svarbūs pasirenkamieji - žiniatinklio programų vartotojo sąsajos kūrimo, darbo komandoje pagal Agile-SCRUM - ir kt. moduliai. Programoje mokomasi, kaip praktikoje aprašyti testavimo atvejus, kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus, patiems rašyti kodą, skirtą automatiniam testavimui, o testavimo užsiėmimus veda IT profesionalai-praktikai.

 

Kokios karjeros perspektyvos?

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis testuotojas programinės įrangos kūrimu užsiimančiose įmonėse. Jaunesnysis testuotojas paprastai dirba prižiūrimas vysresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja. Specialistas gali toliau gilinti kvalifikaciją, dirbdamas kaip testuotojas, vyresnysis testuotojas, kokybės vadovas arba kaip programuotojas.

 

Praktika ir bendradarbiavimas

Mokymo programa, parengta Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro ir IT įmonių specialistų-praktikų bei šias įmones vienijančių asociacijų "Infobalt" ir "Tech City" iniciatyva. Būsimieji programinės įrangos testuotojai yra mokomi profesinio mokymo centre patalpose įsikūrusioje "Infobalt Tech City akademijoje". Prie programos įgyvendinimo prisideda šios įmonės: UAB "Baltic Amadeus", UAB "Tieto Lietuva", UAB "EIS Group Lietuva", UAB "Forbis", UAB "Metasite Busines Solutions". 

 

BA  logo mlynas

Tieto logo blue 5

Forbis logo RGB

metasite logo 2048x380

LogoVert EISGroup noTag WEB rgb 2016 02

 

 

 

 

 

 

Modulinė mokymo programa. Kas tai?

Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

 

Priėmimas

Norinčių mokytis dokumentų priėmimas yra vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyriuje.  Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).

 

Mokymo programos turinys:

 

Privalomieji moduliai

 

 

Pasirenkamieji moduliai

 

Įvadinis modulis

 

Žiniatinklio puslapių vartotojo

sąsajos programavimas

 

 

Tarnybinių stočių operacinių sistemų naudojimas

 

 

Taikomųjų Java programų

kūrimas naudojant Spring karkasą

 

Nesudėtingų reliacinių duomenų bazių naudojimas

 

 

Programinė įrangos kūrimas

projektą vykdant pagal

SCRUM metodologiją

 

Testavimui skirto programinės įrangos kodo kūrimas ir vykdymas

 

 

 

Nesudėtingų testavimo atvejų kūrimas ir vykdymas rankiniu būdu

 

 

 

Nesudėtingų automatinių testų kūrimas ir vykdymas

 

 

 

Baigiamasis modulis