Šiais metais 50 proc. padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius IT studijoms padėjo pritraukti daugiau studentų, tačiau tai sukėlė klausimų, ar aukštosios mokyklos tam pasiruošusios, todėl šiandien Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) ir nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus asociacija „INFOBALT“ pasiekė strateginį sutarimą derinti veiksmus. Abi pusės bendradarbiaus nustatant IT studentų skaičių ne tik atliepiant specialistų poreikį, bet ir įvertinant bei plečiant aukštųjų mokyklų galimybes paruošti konkurencingą specialistą.

„Verslo atstovų įsitraukimas į IT studijų procesą yra būtinas, nes būtent jie ir yra suinteresuoti darbdaviai, pas kuriuos ateis mūsų parengti jauni IT specialistai. Kartu turime užtikrinti, kad jie gautų kokybišką išsilavinimą, visas reikalingas žinias ir įgūdžius, tačiau turime prisiimti atsakomybę ir už patyrusių ekspertų pritraukimą dalintis savo patirtimi su būsimaisiais profesionalais“, – po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo sakė LURK asociacijos prezidentas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektorius Alfonsas Daniūnas.

„IT specialistų trūkumas šiandien tampa kliūtimi siekti progreso ir didinti šalies konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Bendradarbiavimas su universitetais paskatins nuolatinį informacijos bei gerosios praktikos apsikeitimą su mokymo įstaigomis, kuriose savo žinių bagažą kaupia būsimi IT profesionalai. Norime prisidėti prie jų lavinimo dalindamiesi savo sukaupta patirtimi bei žiniomis, kad studijas baigę jaunuoliai prisijungtų prie sparčiai besivystančio IRT sektoriaus Lietuvoje“, – sakė asociacijos „INFOBALT“ prezidentas Tomas Vitkus.

Sutartyje numatyta, kad abi šalys sieks gerinti universitetų IT studijų kokybę, užtikrinti, kad studentai gautų geras žinias ir įgytų gebėjimą taikyti bei plėtoti IT rezultatyvių studijų praktikų metu, padės gerinti tikslingą absolventų įsidarbinimą.

Grįsdami bendradarbiavimą geranoriška partneryste ir abipusiu suinteresuotumu, LURK ir „INFOBALT“ atstovai susitarė rūpintis ir platesne IT sklaida. „Kartu sieksime IT skvarbos pramonėje, versle, moksle, akademinėje veikloje bei visuomenėje didinimo, rūpinsimės IT kūrimu ir jų saugumo didinimu, IT mokymo kokybės užtikrinimu ne tik aukštosiose mokyklose, bet ir kitose švietimo pakopose“, – bendrais planais, įtvirtintais sutartyje, dalinosi A. Daniūnas.

LAMA BPO duomenimis, 2016 m. į IT krypties studijas universitetuose priimti 1180 studentų, kai 2015 m. buvo priimta 892.