Konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ yra išskirtinis renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu analizuojant įvairias temas ir sudaro palankias sąlygas bakalauro studijų studentams įsigilinti, bei labiau įsitraukti į mokslinę veiklą. Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių studentams suteikiama galimybė susipažinti vieniems su kitais, pasidalinti turima patirtimi, smagiai praleisti laiką bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose moksliniuose – praktiniuose renginiuose.

KONFERENCIJOS PROBLEMATIKA

Studentų patirtys ir perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje:  Socialinio darbo, Teisės, Verslo anglų kalbos, Tarptautinio ir Socialinio verslo bei Ekoturizmo srityse.

KONFERENCIJOS KALBA IR STRAIPSNIO PRISTATYMAS

Konferencija vyks dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Straipsnis gali būti parašytas lietuvių arba anglų kalba. Straipsnio anotacija turi būti parašyta anglų kalba. Pranešimą taip pat galima pristatyti abejomis kalbomis. Pristatymas turi būti paruoštas MS PowerPoint programa.

Iki 2016 11 07 dienos, konferencijos pranešėjai turi atsiųsti savo pristatymus konferencijos organizatoriams peržiūrai ir, gavę pastarųjų atsiliepimus, konferencijos dalyviai turi atlikti pristatymų korekcijas. Pranešimas turi trukti ne ilgiau nei 7-10 min.

Kvietimas ir reikalavimai straipsniams.

SVARBI INFORMACIJA

Registruokitės: http://goo.gl/forms/uyCTSlQmkP

Registruotis galima iki  2016 11 07

Straipsnio pateikimo data – iki 2016 11 07

Pranešimo pateikimo data – iki 2016 11 07 Konferencija vyks 2016 11 17   11 val.

Konferencijos vieta – Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas