Visų pirma, kad žmogus sėkmingai galėtų realizuoti savo sumanymus, tinkamai panaudotų įgytų profesijų privalumus, turi išmanyti ekonomikos ir verslumo dėsnius, todėl mokykloje nuosekliai ir aiškiai dėstoma Ekonomikos ir verslumo programa. Ji supažindina mokinius su pagrindinėmis mikroekonomikos, makroekonomikos ir tarptautinės prekybos sąvokomis, taip pat su laisvosios rinkos sistemos veikimu. Visais laikais žmonėms rūpėjo ekonominės problemos. Dažnai, ypač jaunam žmogui, tenka svarstyti: kokį darbą pasirinkti, kiek už jį bus mokoma, kas lemia prekių, paslaugų pabrangimą, kodėl ir kokius mokesčius turime mokėti valstybei, kaip valdžia su tais pinigais elgiasi, galiausiai, kaip panaudoti savo uždirbamus pinigus, kad šie neštų pelną. Tokie ir panašūs klausimai analizuojami ekonomikos ir verslo pagrindų kurso metu, todėl Varėnos technologijos ir verslo mokyklos visų profesijų mokiniai mokosi ne tik ekonomikos, bet ir marketingo ir rinkodaros pagrindų. Dalyvaudami šioje programoje, jie įsteigia mokomąją mokinių bendrovę ir ją valdydami įgyja verslo įgūdžių. Bendrovės nariai tiria rinką, kaupia kapitalą, gamina ir parduoda savo produkciją, teikia paslaugas, tvarko bendrovės apskaitą. Tokia veikla padeda lavinti bendravimo įgūdžius, gebėjimą spręsti problemas, taip pat ugdo mokinių kritinį mąstymą.

Akivaizdu, kad globalizacija yra intensyvi, ir didelė dalis Lietuvos ekonominio likimo yra sprendžiama už jos ribų. Laisvoji rinka neįsivaizduojama be tarptautinės prekybos, kuri primena dviejų krypčių gatvę. Joje vyksta importas ir eksportas, kur skiriasi absoliutusis ir santykinis pranašumas, kur svyruoja valiutų kursai ir panašūs procesai. Tarptautinė prekyba neįsivaizduojama be Europos Sąjungos, kurios ekonomika yra didžiausia pasaulyje. Ji sukuria daugiau kaip 20 procentų viso pasaulio bendrojo vidaus produkto. Tarptautinė prekyba daro didžiulę įtaka Lietuvos ekonomikai, pavyzdžiui, viena su kita prekiaudamos šalys gali įsigyti užsieninių prekių žemesnėmis kainomis negu tokią pačią produkciją gamintų šalies viduje. Vadinasi, kiekviena šalis iš prekybos stengiasi gauti naudos. Kas gi sudaro prekybos tarp šalių ekonominį pagrindą? O tai yra mainai ir specializacija. Taigi, tarptautinė prekyba yra priemonė, padedanti šalims vystyti specializaciją didinti savo išteklių našumą ir taip plėsti bendrą gamybos apimtį.

Norėdami paminėti Europos Bendrijos įkūrimo sutarties, dar vadinamos Romos sutartimi (tai galima laikyti kaip Europos Sąjungos gimimo pradžią) šešiasdešimties metų sukaktį, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos ekonomikos ir verslo pagrindų kurso 11 klasės mokiniai atliko projektinį darbą: „Europos Sąjungos apžvalga. Lietuvos narystės nauda Europos Sąjungoje“. Mokiniai išanalizavo ES istoriją, plėtrą (šalių prisijungimo prie ES procesą). 1957 m. įsteigta ES išaugo nuo 6 iki 28 šalių.

Labai svarbi mokinių projektinio darbo dalis - tai ES rinkos, kurią sudaro – daugiau nei 508 mln. gyventojų, kur yra milžiniškas žemės plotas – 4 381 376 km² , o visa prekyba tarp ES šalių vyksta be apribojimų, be muitų mokesčių ir sienos kontrolių, analizė. Tarptautinė prekyba neįsivaizduojama be Europos Sąjungos, kurios ekonomika yra didžiausia pasaulyje, ji sukuria daugiau kaip 20 procentų viso pasaulio bendrojo vidaus produkto. Atlikę tyrimus, susisteminę ir vizualizavę gautą medžiagą, mokiniai padarė išvadą, kad buvimas ES nare yra milžiniškas privalumas, kadangi tai yra didelė lengvata ir paskata verslui ne tik stambiam, bet ir smulkiam. Taigi Varėnos technologijos verslo mokykla ruošia įvairių sričių specialistus, kuriems yra privalomas ekonomikos ir verslo pagrindų kursas. Sėkmingai jį baigę, mokiniai geba įregistruoti skirtingų verslo organizavimo teisinių formų įmones, įdarbinti samdomus darbuotojus ir sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje. Svarbiausia, suvokia rinkos dėsnius, kurie galioja ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir kitose ES šalyse.