Sveikatos priežiūros sistemoje orientuojamasi į partnerystės su pacientais ir visuomene principų diegimą. Taigi, sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams vis labiau būtini tampa bendrieji gebėjimai sveikatos lyderystės, komunikavimo, bendravimo srityse. Lyderystės ir partnerystės kultūros diegimas visuose sveikatos priežiūros sistemos lygmenyse turėtų tapti vienu iš prioritetų, turinčių teigiamą reikšmę ne tik efektyviam sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimui, bet ir Lietuvos gyventojų sveikatai. Džiugu, kad jau turime galimybę LSMU gydytojams rezidentams pasiūlyti programos ciklą „Lyderystė sveikatos priežiūroje“, kuris parengtas glaudžiai bendradarbiaujant keletui LSMU padalinių ir buvo labai palankiai įvertintas ciklo klausytojų. Tai puikus Medicinos fakulteto, Visuomenės sveikatos fakulteto bei Podiplominių studijų centro bendradarbiavimo pavyzdys, kurio modelį planuojame plėtoti ir ateityje“, – sakė LSMU VSF dekanė prof. Ramunė Kalėdienė.

* * *

LSMU gydytojams rezidentams skirtam programos ciklui „Lyderystė sveikatos priežiūroje“ pasibaigus, aptarime dalyvavo LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, podiplominių studijų centro dekanas doc. Juozas Kupčinskas, Šeimos medicinos klinikos vadovas prof. Leonas Valius, Anesteziologijos klinikos vadovas prof. Andrius Macas, Ortopedijos traumatologijos klinikos vadovas prof. Alfredas Smailys, LSMU MA Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas doc. Kęstutis Skauminas, LSMU Podiplominių studijų centro vyriausioji specialistė, Profilaktinės medicinos katedros doktorantė Eglė Vaižgėlienė, Lyderystės kurso asistentas gydytojas anesteziologas Aurimas Pečkauskas ir beveik pusė programos cikle dalyvavusių rezidentų.

Toks ciklas vyko pirmą kartą – nieko panašaus Lietuvos sveikatos mokslų universitete iki šiol dar nebuvo. Pradedant susitikimą, rezidentams buvo įteiktos atminimo dovanėlės.

Susitikimą vedęs doc. K. Skauminas dalyvių klausė: ko buvo siekiama šiuo ciklu, kodėl tai yra svarbu ir kaip tai papildo LSMU misiją?

„Mūsų tikslas – ugdyti jaunąją kartą, – prof. A. Maco teigimu natūralu, kad toks ciklas rezidentams pirmiausia įvyko Šeimos medicinos klinikoje. – Belieka tikėtis, kad tai vyks ir kitose klinikose.“

Prorektorius studijoms prof. K. Petrikonis priminė, kad dar 2015 m. buvo nuspręsta, kad lyderystės ciklas ypač reikalingas šeimos rezidentams, nes Šeimos medicinos klinika yra viena iš klinikų, turinčių itin daug rezidentų, kurie lankosi ir studijuoja daugelyje kitų profilinių klinikų. Šeimos gydytojai svarbiausia sveikatos apsaugos sistemos grandis.

„Šeimos medicinos klinika – palankus laukas: čia dirba daug skirtingų žmonių žinančių, kas yra reformos. Todėl nenuostabu, kad lyderystės ciklas pradėtas būtent šeimos medicinos klinikoje. Lyderystė, kaip nauja kompetencija, turėtų būti svarbi mums visiems. Pirmasis siekinys ir idėja buvo suburti žmones ir įvertinti, kokius dėstytojus turi universitetas. Ar Universitetas turi potencialą dėstytojų, kurie gali šią idėją įgyvendinti? Kai subūrėme galinčius sukurti programą ir pamatėme, kad Universitetas turi žmonių, galinčių tai daryti, tuomet ir buvo nuspręsta – reikia judėti pirmyn, – kalbėjo prof. K. Petrikonis. – Misija? Keisti Universiteto studijų atmosferą, skatinant didesnį atvirumą naujovėms, motyvavimą savarankiškam tobulėjimui ir pokyčiams.“

„Universiteto vizija ir strateginis planas, parengtas 5-iems metams, šiuo metu suformuluotas su visomis būtinomis dėstytojų ir studentų vertybėmis. Tikslas – pasiekti visa tai, kalbant apie visapusiško žmogaus ugdymą. Tai ir yra pagrindinis Universiteto uždavinys. Šie lyderystės kursai priartina universiteto misiją tapti realia praktika. Mintis ir ilgalaikė vizija, kad šalia klinikinių ciklų ir šio ciklo programos atsirastų dalelė kompetencijų. Šiuo atveju esame novatoriški net vakarų šalių universitetų lygiu“, – sakė dekanas doc. J. Kupčinskas.

„Ne tik rezidentai, bet ir aš įgijau labai daug patirties iš dėstytojų, vyresniųjų kolegų, taip pat – ir bendraudama su gydytojais rezidentais. Pamačiau, kaip realiai vyksta rezidentūra, kaip jūs dirbate, bendraujate, jaučiatės, – įspūdžiais ir patirtimi dalijosi doktorantė E. Vaižgėlienė, kuri pritaria idėjai, kad kiekvienas lyderis turi turėti dar ir savo lyderį. – Rezidentūros studijų kokybė, jos vertinimas taip pat, kaip ir lyderystės kompetencijos yra labai svarbios ir rezidentams, ir vadovams.“

Pasak A. Pečkausko, lyderystės sveikatos priežiūroje lyderiai yra olandai, suomiai, Didžioji Britanija.

„Visi vieną dieną atsidursime kitoje barikadų pusėje, t.y., tapsime pacientais, todėl, kiek ir ką investuosime į minkštąsias kompetencijas, jų savybes, tai ir turėsime“, – sakė A. Pečkauskas.

„Žmonės gyvena vis ilgiau, todėl natūralu, kad serga dažniau, juos reikia ir reikės gydyti, todėl reikia, kad sveikatos apsauga būtų tokia, kokios mes jos norime. Ateitis esate jūs. Tai jūs keisite šį pasaulį ir taip pat – savo Alma mater. Nes čia, tarp jūsų, sėdi būsimi vadovai, docentai, rektoriai – jūs dar net neįsivaizduojate, kaip pasisuks gyvenimas, – kreipdamasis į programos cikle dalyvavusius rezidentus kalbėjo doc. K. Skauminas. – Žodis „lyderystė“ kartais dar skamba kaip neformalus mokymas, bet mūsų Universitetas gali (gerai išanalizavęs, išdirbęs metodus ir būdus) neformalius mokymus pakelti iki akademinio, universitetinio lygmens.“

„Universitetas bus novatoriškas, nes jūs būsite novatoriški“,– rezidentams sakė doc. K. Skauminas ir pakvietė dėstytojus bei rezidentus pasisakyti apie praėjusio ciklo naudą, reikalingumą ir kt. įspūdžius.

Rezidentai negailėjo padėkos ir kitų gerų žodžių ciklo vadovams bei dėstytojams. Į klausimą, ar jaučiasi drąsesni, saugesni bendraudami su pacientais, rezidentai juokaudami sakė, kad ne tik su pacientais, bet ir su vadovais. Pasak rezidento Aurimo, lyderystės ciklas įprasmino dar iš senelių girdėtą posakį, kad „universitetas ugdo žmogų“.

Rezidentai kalbėjo, kad šeimos medicinos gydytojo rezidentūrą todėl ir pasirinko, kad mato jo reikšmę, svarbą:

„Šeimos gydytojas yra paciento gydymo sistemos ašis, pagrindas, tikrasis lyderis. Norisi, kad taip ir būtų ne tik mūsų supratimuose, vaizduotėje, bet ir realybėje“, – kalbėjo gydytojai rezidentai.

„Norime jums visiems ir kiekvienam iš jūsų atskirai padėkoti už šį lyderystės ciklą“, – baigiantis susitikimui sakė buvę lyderystės ciklo dalyviai.

* * *

Pirmųjų metų rezidentų seniūnė Kristina Ziutelienė susitikime negalėjo dalyvauti, nes buvo išvykusi į užsienį skaityti pranešimo, bet suskubo į LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybą, norėdama išsakyti savo nuomonę apie programos gydytojams rezidentams ciklą „Lyderystė sveikatos priežiūroje“.

„Įgytos žinios ir ryšys, kuris ciklo metu užsimezgė tarp gydytojų rezidentų ir dėstytojų yra labai unikalus. Ciklas mums davė labai daug tam, kad toks ryšys būtų sukurtas“, – kalbėjo seniūnė.

Pasak jos, puikiai parinktas ciklo organizavimo ir pateikimo formatas.

„Negaliu apsakyti, kaip mes dėkingi visiems dėstytojams, iniciatoriams ir vadovams bei visiems, prisidėjusiems prie šio ciklo. Nebuvo jaučiamas joks barjeras tarp dėstytojų ir mūsų – rezidentų. Mūsų patirtis Universitete buvo kiek kitokia. Dalyvaudami ciklo darbe, mes visi buvome vienodi, lygūs, tai mums leido pasiekti labai gerų rezultatų. Dabar jaučiamės esantys draugai su savo dėstytojais, bet kada galime klausti jų patarimo ar šiaip kokiu iškilusiu klausimu kreiptis. Šis ryšys mums labai svarbus. Vien žinojimas, kad galime tuo pasinaudoti yra labai vertingas“, – nuoširdžiai atviravo Kristina.

„Užsiėmimai vyko VSF auditorijose. Užsiėmimų metu mes būdavome išvedami iš savo konforto zonos, gaudavome namų darbų. Aplinka buvo be galo svarbi, nes mes labai dažnai diskutavome susėdę ratu, kad nebūtų jokių barjerų. Tai jau psichologiniai dalykai, gebėjimas prieiti ir pateikti informaciją – dėstymas vyko betarpiškai bendraujant.“

Pasak seniūnės, kartais iš užsiėmimų išeidavo daug labiau pavargę nei po intensyvios darbo dienos Šeimos ligų klinikos praktikos metu ar skyriuje. Visi labai daug savęs atidavė: ne tik dėstytojai, bet ir rezidentai.

Seniūnė išsako visų nuomonę, kad tęstinumas – būtinas. Buvę ciklo klausytojai norėtų taip vadinamo „antrojo lygio“. Dar vieno tokio ciklo, kuris vyktų gal kitais metais, gal ir dar kitais, kuris sudarytų sąlygas ir toliau augti, tobulėti, dabar labiau padėtų žvelgti į ateitį ir pasitikėti savimi bei šalia esančiu.

„Manau, būtų teisinga ir kitais metais organizuoti pirmųjų metų rezidentams tokį patį ciklą, nes jo reikšmė nėra mokytis tam tikrų praktinių įgūdžių ar specialybės dalykų. Mokaisi daug plačiau: psichologiją, minkštuosius įgūdžius ir tam tikras kompetencijas, kurių mums labai trūksta. Tai turi būti ir išlikti, ypač – šeimos medicinoje.“

„Jei nebūtų ciklo vadovų palaikymo... Už tai mes esame labai dėkingi. Buvo sudarytos galimybės, jautėme moralinį palaikymą. Visi sakė: „pirmyn, jūs galite, jei tik norite – mes sudarysime jums visas sąlygas, stengsimės kartu su jumis.“ To nebūtų, jei nebūtume jautę tokį nuoširdžiai skatinantį požiūrį į mus“, – seniūnė Kristina išsakė visų 20 rezidentų, lankiusių ciklo užsiėmimus, nuomonę.

„Mūsų Universitete yra labai daug ryškių asmenybių, o tu – svajotum pas juos pasimokyti vieno ar kito dalyko. Mūsų dėstytojai dirbo su mumis iš idėjos, neskaičiuodami minučių ir kiek įdeda savęs, bet pasiūlė savo dėstomo dalyko kokybę ir atidavė mums savo laiką. Nuoširdus ačiū jiems už tai, – dėkojo Kristina ir patikino, kad ir rezidentai, kaip dalyviai, savęs atidavė taip pat labai daug. – Svarbu, kad būtų atgalinis ryšys.“

O jis, pasak seniūnės, tikrai buvo. Organizatoriai labai stengėsi išgauti atgalinį ryšį, klausė, kas kitą kartą galėtų būti geriau, tobuliau, ko kitą kartą dar reiktų, norėtųsi?

„Lyderystė pati iš savęs yra labai įvairiapusiška. Dabar mokėmės ėjimo į lyderystę asmeniškai. Artimiausiu metu, darbinėje aplinkoje, daugiau reikėtų psichologinių žinių, kaip dirbti su savimi ir pan.“, – sako Kristina.

„Esame labai teigiamai nustebinti, nes nei vienas iš mūsų nesitikėjome tokios kokybės, tokios formos ir šilto bendravimo. Esame šokiruoti gerąja prasme – nesitikėjome, kad mūsų Alma mater taip gali.

„Pirmasis blynas tikrai neprisvilo, – sako pirmųjų metų rezidentų seniūnė K. Ziutelienė. – Gavome individualius įvertinimus, kas mums tikrai labai svarbu. Puiki patirtis, dar vis negalime atsidžiaugti visa tai patyrę ir išgyvenę.“

Džiuljeta Kulvietienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba

Jurgitos Butkevičiūtės nuotraukos