Iki 2013 m. kvalifikuoti dailės terapeutai Lietuvoje nebuvo rengiami. Prieš keletą metų tokių specialistų Lietuvoje apskritai nebuvo. Dailės terapijos metodus savo darbe taikė socialiniai pedagogai ir psichologai. Žinių semdamiesi kursuose ir mokymuose bei savarankiškai.

Pasak LSMU Slaugos fakulteto dekanės prof. Jūratės Macijauskienės, pagal šiuo metu galiojantį studijų krypčių klasifikatorių, sėkmingai baigus studijų programą yra suteikiamas medicinos ir sveikatos magistro klasifikacinis laipsnis, kuris leis dirbti dailės terapeutu. Stojamųjų egzaminų į šią programą nėra. Atrankos kriterijai: ankstesnių studijų rezultatų vidurkis, mokslinė ir meninė veikla. Stojančiųjų prašoma pateikti vaizduojamojo (vizualinio) meno asmeninių darbų rinkinį, turėti praktinio darbo patirties arba pateikti įvairių kvalifikacinių kursų, susijusių su dailės terapija, pažymėjimą. Studijuoti gali dailės, reabilitacijos, slaugos, psichologijos ar socialinio darbo bakalaurai ir medicinos magistrai.

Dailės terapijos specializacija leidžia vykdyti sveikatinimo, reabilitacijos ir profilaktikos programas dailės terapijos priemonėmis, tobulinti dailės terapijos metodus ir kurti naujus. Dailės terapeutai, įgiję medicinos ir sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose, panaudoti savo žinias dirbdami reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų arba specialaus ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame sektoriuose.

LSMU informacija