Galėsite užduoti Jums rūpimus klausimus programoje dėstantiems dėstytojams. Susitikimas vyks  LSMU Mokomojo laboratorinio korpuso Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salėje (Z. Januškevičiaus salė, LSMU MLK, Eivenių g. 2, Kaunas).

 

LSMU MA Slaugos fakulteto

Magistrantūros studijų programos

Sveikatinimas ir reabilitacija komitetas