Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikiškai kintančios verslo aplinkos, naujausių darbo rinkos reikalavimų, suprantančius interneto ir globalių komunikacijų plėtros iššūkius šiuolaikinei visuomenei, jų poveikį valdymo aplinkoms ir vadybiniams procesams, gebančius pasitelkti profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, suvokti žinių vadybos transformavimą versle, adekvačiai reaguoti į šiuos iššūkius, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę, rezultatyviai valdyti verslo įmonių procesus veiksmingai taikant optimalius išmaniuosius veiklos valdymo modelius, išmaniąsias internetines technologijas ir naujas globalių komunikacijų galimybes bei kurti ir sėkmingai vystyti naujas išmaniąsias organizacijas.

Absolventai pabaigę Išmaniosios vadybos studijas galės dirbti savarankiškai Lietuvos ir užsienio šiuolaikiškuose verslo įmonių padaliniuose įvairių lygių vadybininkais, kuriančiuose naujausias verslo programas. Įgyti šiuolaikinės  žinių vadybos ir sumanios ekonomikos įgūdžiai leis greitai prisitaikyti prie kitų naujai atsirandančių ar pirmaujančių verslo platformų ir išmaniųjų technologijų,  susijusių su komunikacija elektroninėje aplinkoje, pardavimais ar bendraja organizacijos vadyba, studijų metu įgyjant pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį inovatyvų verslo pasaulį.

Absolventai pabaigę Išmaniosios vadybos studijas gebės valdyti ir atpažinti informaciją socialinėse medijose, ją rinkti, analizuoti būtiniausią informaciją, savarankiškai atlikti tyrimus, sisteminti tyrimų duomenis, rengti ataskaitas. Konstruktyviai per socialinę mediją bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, specialistais ir kitais asmenimis. Absolventai gebės moderniais vadybiniais procesais susijusiose sumaniose praktinės veiklos situacijose, tobulinti, plėsti virtualių tinklinių organizacijų valdymo sistemas, pritaikant jas išmaniesiems įmonės veiklos procesams, organizuoti savarankišką ir kolektyvinį darbą, atliekant išmaniąsias verslo užduotis.

Norint studijuoti prašymą galite užpildyti tiesiogiai Kolegijos internetinėje svetainėje REGISTRACIJA arba LAMA BPO sistemoje.

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite:

e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

LTVK – sėkmingos karjeros startas !