Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK) rengiant miškininkystės specialistus ypač didelis dėmesys yra skiriamas praktiniam mokymui. Siekiame, kad baigusieji studijas kolegijos absolventai kuo greičiau adaptuotųsi darbo vietoje, gebėtų taikyti naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas.
 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija turi unikalią Lietuvoje eksperimentinę-mokomąją bazę. Šalia kolegijos veikia Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, administruojanti 13,6 tūkst. ha miškų. Urėdijos miškuose per beveik 50 veiklos metų Lietuvos miškų instituto, kolegijos dėstytojų ir urėdijos darbuotojų pastangomis įkurta daugiau kaip 500 mokslinio tyrimo, parodomųjų-bandomųjų ir mokomųjų objektų.
 
Praktiniam studentų mokymui labai naudingi miško selekcijos – sėklininkystės objektai:
beržų sėklinė plantacija, įveista kontroliuojamoje aplinkoje;
selekcijos-sėklininkystės objektų įveisimui skirtų sodmenų auginimas;
 
Sodmenys miškui, dekoratyviniai bei kalėdiniai medeliai auginami Dubravos e. m. miškų urėdijos 53,9 ha medelyne.
 
Moksliniams tyrimams ir mokymui ypač vertingi:
Kauno marių apsauginiai želdiniai, įveisti 1959-1963 metais daugiau kaip 600 ha;
įvairių medžių rūšių, skirtingais tankumais, dirvos ruošimo, sodinimo vietų išdėstymo ir mišrinimo būdais 1967- 1969 metais Miškų instituto mokslininkų ir Kolegijos dėstytojų bei studentų pastangomis 27 ha plote įveisti parodomieji – bandomieji ir mokymo želdiniai;
 
Medynų formavimo ir kirtimų bei kitų miškininkystės programos dalykų klausimai mokomųjų praktikų metų nagrinėjami Miškų instituto, kolegijos dėstytojų įrengtuose bareliuose, Vaišvydavos, Šilėnų girininkijų gamybiniuose objektuose:
medynų ugdymo objektuose;
pagrindinio naudojimo kirtimų objektuose.
 
Prie kolegijos ir šalia esančiame Dubravos miške aplinkosaugos požiūriu yra vertingi šie objektai:
vienas iš gražiausių ir turtingiausių sumedėjusių augalų rūšimis Dubravos arboretumas ir Girionių parkas;
 
Mokomąsias praktikas studentai taip pat atlieka Prienų, Kazlų – Rūdos, Druskininkų, Kauno, Jonavos ir kitose miškų urėdijose.
 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedroje veikia šios laboratorijos:
apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo; 
modernių medienos ruošos mašinų;
informacinių technologijų;
augalų apsaugos;
dendrologijos;
botanikos;
chemijos ir dirvožemio mokslo.
 
Pasirinkęs miškininkystės specialybę, išmoksi:
kurti medelynus ir auginti sodmenis miškui atkurti, įveisti;
organizuoti miško sodinimo, priežiūros ir auginimo darbus;
formuoti įvairios rūšinės sudėties ir funkcinės paskirties medynus bei numatyti pagrindinių kirtimų būdus;
taikyti miškų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir gaisrų priemones;
organizuoti medienos ruošos darbus taikant modernias technologijas;
plėtoti medienos gaminių ir miško kuro ruošos verslus;
atlikti miškų matavimus ir nustatyti miškų išteklių vertę;
rengti miškų tvarkymo projektus;
kurti energetinių augalų, vaistažolių, kalėdinių medelių ir kitas plantacijas;
organizuoti miško faunos apsaugą ir racionalų medžioklės ūkį.
 
Kviečiame rinktis šią miškininkystės specialybę – ją baigęs galėsi dirbti valstybinėse įmonėse, aplinkos apsaugos institucijose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, miškotvarkos institute, privačius miško savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose, privačiose įmonėse bei kurti nuosavą verslą.
 
Aplankyk mus ir rask daugiau informacijos apie studijų programas: www.kmaik.lt