Laikė daugiau nei 12 tūkst. abiturientų

Remiantis NEC paskelbtais duomenimis, šiais metais 12643 kandidatai rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Egzamine dalyvavo 10856 kandidatai.

Mokykliniame brandos egzamine mokiniai galėjo rašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Samprotavimo rašinyje atskleisti temą reikėjo remiantis vienu autoriumi iš trijų, nurodytų prie temos, ir kontekstu.

Literatūriniame rašinyje atskleisti temą reikėjo analizuojant vieno autoriaus iš trijų, nurodytų prie temos, kūrybą. Kitą autorių, jei jo reikėjo, mokinys rinkosi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos buvo pateikta po tris klausimus, kurie mokiniui galėjo padėti rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis nebuvo privaloma.

Šiais metais, kaip ir kasmet, minėto egzamino kandidatų darbus vertino savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens skirta vertinimo komisija.

Neišlaikė kas dešimtas

Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą išlaikė 91,9 procentai kandidatų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2 procentai mokinių.

Taip pat skelbiami ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Šį egzaminą laikė 20 mokinių. Visi mokiniai egzaminą išlaikė.

Pakartotinė sesija

Beveik 8 proc. abiturientų, kurie buvo pasirinkę laikyti mokyklinį egzaminą, deja, bet neperkopė tinkamo balų skaičiaus, kad egzaminas būtų išlaikytas. Jų liepos 7 d. 9 val. laukia pakartotinė sesija.

Netenkina įvertinimas?

Abituriente, jei abejoji savo mokyklinio ar valstybinio egzamino rezultatu, gali teikti apeliaciją. Prašymą dėl brandos egzamino apeliacijos gali pateikti mokyklos direktoriui per 3 darbo dienas nuo oficialios egzamino rezultato paskelbimo dienos.

MBE apeliaciją nagrinėja savivaldybės administracijos sudaryta komisija. Tiek valstybinio, tiek mokyklinio brandos egzamino apeliacijos rezultatas įrašomas į atestatą.

Na, tie, kurie jau žino savo mokyklinio egzamino rezultatus, gali pasinaudoti mūsų konkursinio balo skaičiuokle ir įvertinti, ar tokio įvertinimo užteks, norint stoti į vieną ar kitą studijų programą.