Miglės pastangos buvo įvertintos – studentei skirta Radviliškio rajono savivaldybės stipendija.

Apibendrindama Šiaulių valstybinėje kolegijoje praleistus metus, Miglė Mataitytė teigia, kad studijos buvo tikrai įdomios: susipažinta su daugybe įdomių žmonių, iš kurių buvo galima daug ko išmokti, pavyko save išbandyti įvairiose veiklose. Miglė džiaugiasi sužinojusi, ką sugeba, atradusi talentų, apie kuriuos niekada nebuvo nei pagalvojusi. Ji mano, kad pasirinko tinkamą studijų programą, nes organizacijos komunikacijos sritis gali būti suvokiama labai plačiai. Jeigu reiktų iš naujo rinktis, ką studijuoti, Miglė nieko nekeistų, nebent tik stropiau rašytų baigiamąjį darbą.
 
 
Dabar Miglė jau dirba, todėl apie galimybę mokytis toliau dar negalvoja, nors jos ir neatmeta.
 
Finalinis studijų etapas – baigiamasis darbas – vakarykštei studentei sekėsi visai neblogai. Kaip pasakojo pašnekovė, ji paskutinėmis naktimis miegojusi visai ramiai, nes pavyko susikaupti ir parašyti darbą gerokai anksčiau už nurodytą terminą. Sunkiausia buvo rašyti teoriją, nes reikia rasti ir perskaityti daug literatūros, nemaža jos dalis buvo užsienio kalba, todėl teko dirbti dar atidžiau. Maloniausia Miglei buvo rašyti rekomendacijas, nes tuo metu ji jau suprato, kad visas sunkiausias darbas yra atliktas – lieka tik paskutiniai akcentai, pastebėjimai, kurie susidaro parengus tokį tyrimą.
 
 
Kaip ir dera absolventei, Miglė jau gali pasidalyti keliais paprastais patarimais su tais, kurie baigiamąjį darbą rašys kitais studijų metais:
 
Pasirinkite Jums įdomią temą, nes būtent JŪS ją analizuosite. Jei imsitės temos, kuri atrodys nuobodi, dažnai pasikartojanti ar išsemta, rašyti darbą bus dvigubai sunkiau.
Darbo dalims parengti bus duodami terminai. Išsikelkite papildomų terminų. Pavyzdžiui, jei žinote, kad vieną dalį reikia pristatyti sausio 21 d., kartokite sau, kad turite laiko iki sausio 14 d. – tikėtina, kad didžiąją dalį darbų pasidarysite iki jūsų pačių numatytos dienos, o per likusį laiką galėsite patobulinti tekstą. Konsultuokitės su vadovu ir reaguokite į pataisymus. Nebijokite kalbėti ir sakyti savo minčių, kalbantis gali kilti puikių idėjų, kuria linkme judėti rengiant darbą ir kaip geriau jį parašyti.
 
 
Dvyliktokui, kuris turi apsispręsti ir pasirinkti, kur studijuoti, Miglė pataria stoti ten, kur krypsta širdis. Kadaise taip pasielgusi pati, šiandien Miglė Mataitytė džiaugiasi diplomu ir puikiomis karjeros perspektyvomis.
 
 
Daugiau apie studijų programą Organizacijos komunikacija 
 
Organizacijos komunikacijos specialistas yra svarbus, reikšmingas ir žinomas kiekvienoje organizacijoje, nes nuo jo priklauso, kaip sėkmingai tarpusavyje bendraus įmonės administracija ir darbuotojai, koks bus išorinis organizacijos įvaizdis, ką apie įmonę rašys, kalbės ir rodys žurnalistai. Organizacijos komunikacijos studijų programa ugdo būsimųjų specialistų gebėjimus valdyti ir vidinės, ir išorinės komunikacijos procesus, taikyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, saviraišką, novatoriškumą. Šią programą turėtų rinktis mėgstantys bendrauti, išradingi ir kūrybiški žmonės.
 
Ši studijų programa, turinti tris skirtingas praktikas, vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje, todėl ją pasirinkę studentai pasinaudoja puikia galimybe tapti kvalifikuotais įmonės komunikacijos specialistais, gebančiais kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, studijų programos dalis gali būti vykdoma anglų kalba.
 
Absolventai dirba komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais, atstovais spaudai įvairiose valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse ir organizacijose.
 
Studijų programos tikslas – rengti komunikacijos specialistus, turinčius dalykinių žinių, gebančius planuoti ir valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, kurti informacinius produktus, siejant skirtingas raiškos bei komunikacijos priemones, kurti ir palaikyti palankų organizacijos įvaizdį, tinkamai reaguoti į skirtingų tikslinių auditorijų poreikius ir sparčiai besikeičiančią aplinką, kritiškai vertinti ir analizuoti profesinės veiklos poveikį visuomenės gerovei.
 
Apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, kviečiame skaityti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt .