Birželio 1–2 dienomis projekte dalyvaujantys atstovai iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro kūrė metodinę priemonę andragogams.

Dar šilti mokymosi Vokietijoje prisiminimai

Pirmosiomis balandžio dienomis devynių andragogų grupę iš Lietuvos pasitiko Heidelbergas, miestas Vokietijos pietuose, ir šio miesto pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademija. Būtent čia vyko pirmieji ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ mokymai, kuriuose dalyvavo aštuoni Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių – Klaipėdos valstybinės kolegijos, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) atstovai ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos biuro darbuotoja.

Kompetencijų centras į mobilumo projekto mokymus Vokietijoje delegavo Kompetencijų vertinimo skyriaus vedėją Rimantą Zajarską ir direktoriaus pavaduotoją Raimondą Natką, kuris sako: „Mokymai Heidelbergo aukštojoje pedagogikos mokykloje parodė kelią nuo mokytojo iki padėjėjo. Padėjo suprasti, kad kiekvienas mokinys yra individualus, skirtingai suvokia dėstomą medžiagą, turi individualius poreikius ir individualų mokymosi greitį. Mokymai išmokė kurti paskaitos struktūrą, atsižvelgiant į mokymo dalyvių tikslus ir aplinkos veiksnius, pritaikyti mokymo ir mokymosi metodus ir būdus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio motyvaciją, įvertinti savo darbą.