Reaguodama į švietimo reformos aktualijas ir priėmimo į aukštąsias mokyklas ribojimą didinant minimalų konkursinį balą, Socialinių mokslų kolegija (SMK) išreiškia savo vertybinę poziciją ir skelbia, kad yra atvira aukštoji mokykla, gerbianti kiekieno žmogaus teisę į išsilavinimą, tobulėjimą ir karjerą.

2017 metų priėmime SMK nustato minimalų konkursinį balą – 1.0 stojant į mokamas studijų vietas. Gerbdama konstitucinę kiekvieno asmens teisę į aukštąjį išsilavinimą, SMK aukštojo mokslo prieinamumą laiko svarbia išsilavinusios ir pažangios visuomenės kūrimo sąlyga, todėl atveria duris ir kviečia studijuoti visus, norinčius įgyti išsilavinimą ir mokytis pažangioje, modernioje ir kūrybiškoje aukštojoje mokykloje.

ATVERIAME GALIMYBES MOKYTIS

Ilgą laiką aukštasis mokslas buvo uždaras ir apribotas dėl įvairių veiksnių – turtinės segmentacijos, socialinės stratifikacijos, riboto visuomenės požiūrio, galimybių užvėrimo moterims, mokslo žinių saugojimo nuo „neišprusios visuomenės“. Šiandien pasaulis tampa kitoks – nusikrato praeities klišių, ribotumo, atveria galimybes ir mokslo žinias kiekvienam žmogui. Šiuolaikinis aukštasis mokslas pasaulyje keičiasi ir juda atvirumo linkme. Tai reiškia gebėjimą ir norą atsikratyti senos nuostatos saugoti ir uždaryti žinias, priimti mokytis tik geriausius, vertinti žmogų tik pagal pažymius.

Todėl SMK atveria galimybes ir mokymosi išteklius kiekvienam, norinčiam tobulėti. Suvokiame, kad mūsų misija daug platesnė nei tik suteikti žinias. Mes kuriame atvirą, šiuolaikišką, demokratišką mokymosi aplinką ir kultūrą, kurioje vertinamas žmogaus individualumas, jo prigimtiniai gebėjimai, kūrybinis potencialas.

VERTINAME ŽMOGAUS POTENCIALĄ IR GALIMYBES

Atvirumas aukštajame moksle simbolizuoja pasikeitusį požiūrį į žmogų ir pasaulį. Aukštoji mokykla turi išlaisvinti žmoguje slypinčias galias, pamatyti jo kūrybinį potencialą, išmokyti mokytis, pažinti pasaulį ir nuolat tobulėti.

Todėl SMK tai reiškia – nevertinti žmogaus potencialo ir galimybių vien tik pagal vidurinio mokslo baigimo pažymius. Mes tikime, kad kiekviename žmoguje slypi daugiau potencialo ir galimybių nei atskleidžia pažymiai. Suvokiame, kad tik atskleisdami žmogaus galias iš tiesų padėsime jam augti ir eiti tobulėjimo keliu. Nenorime skirstyti ar vertinti žmonių pagal vienintelį rodiklį – kaip jį kažkas įvertino mokykloje, nes tikime, kad kiekvienas žmogus gali daug daugiau, jei jam suteikiamos galimybės ir jis patenka į tobulėjimą skatinančią aplinką.

Esame įsitikinę, kad išlaisvinti ir įprasminti žmogaus potencialą bei atverti jam tobulėjimo galimybes – tai šiuolaikinio aukštojo mokslo misija.

SKATINAME JAUNIMĄ PASILIKTI LIETUVOJE

Įgyvendindami aukštojo mokslo atvirumo ir prieinamumo nuostatas, skatiname Lietuvos jaunimą pasilikti ir studijuoti gimtojoje šalyje, čia įgyti išsilavinimą ir kurti šalies ateitį. Tik augindami ir investuodami į Lietuvos jaunąją kartą skatinsime bendrą šalies ir ūkio augimą, socialinę gerovę ir progresą.

KOKYBĘ KURIAME NUOLATINIO TOBULINIMO PROCESE

Studijų kokybę suvokiame ne kaip išeitinius stojančiųjų atestatų duomenis, bet kaip nuolatinį procesą, kuriame svarbūs visi veiksniai – dėstytojų kompetencija, mokymosi aplinka ir infrastruktūra, technologinės priemonės, pozitvi ir tolerantiška aplinka, šiuolaikiniai mokymosi metodai ir bendradarbiavimas su studentais kuriant tobulėjimo ir kokybės kultūrą. Įsipareigojame kasdien dėti pastangas, kad studijų kokybė atitiktų besimokančiųjų lūkesčius ir šiuolaikines aukštojo mokslo naujoves. Kokybę suvokiame kaip nuolatinį ir nesibaigiantį procesą, kuriame svarbūs visi kokybę kuriantys elementai ir jų sąveika.