Sėkmingai įgyvendinama nauja moderni Agroverslo technologijų studijų programa, pagrįsta Vokietijos tausojančio agroverslo vystymo patirtimi ir parengta kartu su kolegomis iš Vokietijos Anhalto taikomųjų mokslų universiteto. Šios programos absolventai geba parinkti ir taikyti žemės ūkio technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, įgyvendinti inovacinius žemės ūkio verslo projektus, dirbdami šalies ir tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, žemės ūkio perdirbimo įmonėse, žemė ūkio konsultavimo institucijose, geba plėtoti ir kurti savo verslą.

Baigę maisto technologijos studijas, absolventai organizuoja gamybą, kvalifikuotai valdo gamybos procesą, gamina ES standartus atitinkančią produkciją  maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos įmonėse. Cheminės analizės studijų programos absolventai cheminius ir biocheminius tyrimus atlieka valstybinių ir verslo įmonių laboratorijose. Kraštovaizdžio dizaino specialistai vykdo individualią veiklą, dirba projektavimo, statybos ir aplinkotvarkos įmonėse, valstybiniuose parkuose, botanikos soduose, savivaldybėse ir jų įmonėse. Veterinarijos felčeriai dirba smulkiųjų gyvūnų veterina­rijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, bitynuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, far­macijos įmonėse, gyvūnų laikymo vietose, maisto/pašarų tvarkymo įmonėse.

Moderniose laboratorijose vyksta ne tik studijų procesas, bet ir studentų mokslinė veikla, formuojami tyrėjų įgūdžiai atliekant gyventojų ir įmonių geriamojo vandens ir dirvožemio kokybės užsakomuosius tyrimus, konsultuojant moksleivius gamtamoksliniuose tiriamuosiuose projektuose. Į praktinę veiklą orientuotos būsimųjų veterinarijos felčerių studijos vyksta Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinikoje. Joje sudarytos ne tik puikios sąlygos studentams įgyti praktinių įgūdžių realiomis darbo sąlygomis, bet ir organizuojami mokymai gyvūnų veisimo, auginimo ir priežiūros specialistams. Dekoratyvinių augalų ir želdinimo centre „VikoFlora“ vyksta ne tik studijos, bet ir auginami bei parduodami dekoratyviniai augalai, organizuojami kursai ir teikiamos konsultacijos želdinimo bei augalų priežiūros klausimais.

Agrotechnologijų fakultetas didžiuojasi aukštais absolventų įsidarbinimo rodikliais, puikiais darbdavių atsiliepimais apie studentų pasirengimą profesinei veiklai ir glaudžiu bendradarbiavimu su garsiomis šalies įmonėmis, kur studentai laukiami atlikti profesinės veiklos praktikų, o vėliau įsilieti į darbuotojų kolektyvus.