Programa skirta asmenims, neturintiems pedagoginio pasirengimo, tačiau dirbantiems ar ketinantiems dirbti švietimo institucijose, kuriose reikalaujama pedagogo kvalifikacijos: bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, kolegijose, profesinėse mokyklose ar neformalaus ugdymo institucijose ir norintiems įgyti reikalingų gebėjimų darbui su besimokančiaisiais.

Baigus pedagogikos profesinių studijų programą, suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas baigtas studijas ir kvalifikaciją liudijantis valstybės pripažintas Studijų pažymėjimas.

Studijų programos vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais vyksta nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Prašymus galima pateikti iki rugpjūčio 25 d. 24 val. internetu  epasirasymas.vdu.lt.

VDU absolventai turi pateikti tik registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia), asmens tapatybės dokumentą, jei keitėsi asmens duomenys bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus. Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas.

Rugpjūčio 28 d. vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto (prieš 7 darbo dienas) apie tai pranešti studijų programą vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Priėmimo sąlygos pateikiamos 2017 m. priėmimo į profesines studijas taisyklėse.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesines studijas „Pedagogika“:

Socialinių mokslų fakulteto Švietimo studijų centras

S. Daukanto g. 28–204, LT-44248, Kaunas

Telefonas (8 37) 327 875

El. paštas ssc@smf.vdu.lt

Internetas  ssc.vdu.lt

 

VDU Studijų departamentas

Adresas. Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas

Telefonas(8 37) 327 963

 

Marijampolėje:

Adresas: P.Armino g. 92, Marijampolė

Alė Murauskienė, el. p. ale.murauskiene@mkolegija.lt, tel.nr. 8 699 35039 arba 8 650 66562