Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 1 327 (2016 m. – 1 324) asmenys: universitetuose 597 (2016 m. –  567), kolegijose 730 (2016 m. – 757). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 1 154 stojantieji (2016 m. – 1 461): universitetuose – 524 (2016 m. – 792), kolegijose – 630 (2016 m. – 669).

Kaip ir pirmojo etapo metu, informacija apie kvietimą studijuoti stojantiesiems išsiųsta elektroniniu laišku. Ją galima matyti ir prisijungus prie savo prašymo paskyros.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus sudaromos nuo rugpjūčio 2 d. iki rugpjūčio 3 d. 17 val. Dalis aukštųjų mokyklų sudarys galimybę studijų sutartis pasirašyti elektroniniu būdu (apie tai daugiau informacijos http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/ ).

Rugpjūčio 10 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Jame galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Papildomo priėmimo metu galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

 

Aukštoji mokykla II etapo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius II etapo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 13 28 13 38
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 7 5
Europos humanitarinis universitetas 0 0 1 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 0 1 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 20 7 7 7
Kauno technologijos universitetas 62 69 34 56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 0 1 4
Klaipėdos universitetas 12 20 13 47
LCC tarptautinis universitetas 0 1 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 4 16 13 35
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 4 0 3 10
Lietuvos sporto universitetas 9 8 36 42
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 62 39 107 120
Mykolo Romerio universitetas 17 21 36 74
Šiaulių universitetas 1 6 2 9
Vilniaus dailės akademija 6 2 3 9
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 96 90 44 91
Vilniaus universitetas 226 205 147 172
Vytauto Didžiojo universitetas 65 54 57 72

Iš viso universitetuose

597 567 524 792

Kolegijos

Alytaus kolegija 13 12 15 12
Kauno kolegija 200 186 131 148
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 9 12 0 4
Kauno technikos kolegija 22 37 12 8
Klaipėdos valstybinė kolegija 56 85 56 55
Kolpingo kolegija 0 0 21 10
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 6 12 4 10
Lietuvos verslo kolegija 8 6 8 22
Marijampolės kolegija 8 9 3 12
Panevėžio kolegija 15 22 10 20
Socialinių mokslų kolegija 0 38 131 94
Šiaulių valstybinė kolegija 34 35 12 30
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 8 2 17 25
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 4 2 3 11
Utenos kolegija 11 24 17 28
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 0 11 3
Vilniaus dizaino kolegija 2 3 7 6
Vilniaus kolegija 281 233 130 117
Vilniaus kooperacijos kolegija 4 3 4 8
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 40 36 25 29
Vilniaus verslo kolegija 9 0 13 17
Iš viso kolegijose 730 757 630 669
IŠ VISO 1 327 1 324 1 154 1 461