Tai kas ta socialinė stipendija ir kas gali pretenduoti į ją?

Į socialines stipendijas gali pretenduoti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ar studijų stipendiją bei už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos dydis šiuo metu – 123,50 eurų.

Socialines stipendijas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą).

Socialinės stipendijos mokamos:

• gaunantiems socialinę pašalpą pagal LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

• esant nustatytam 45 ar mažesniam darbingumo, sunkiam ar vidutiniam neįgalumo lygiams;

• ne vyresniems 25 metų, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa ar rūpyba arba kurių abu tėvai mirę.

Svarbu tai, kad pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų arba įvykdę studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Kaip viskas vyksta?

Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje  autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Primename, kad pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

• rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.

• pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Studentas, norintis gauti socialinę stipendiją, privalo fondo interneto tinklalapyje užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką. Pildydamas paraišką, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metai, mėnuo, diena, lytis), deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir adresą susirašinėti (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerius), pašto indeksą, telefoną su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės banko  sąskaitos numerį, banko pavadinimą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, pažymi vieną iš socialinių kriterijų, nurodytų Aprašo 4 punkte, bei kitą informaciją, reikalingą socialinėms stipendijoms administruoti.

Jeigu lieka lėšų, skelbiami papildomi prašymų priėmimai, apie kuriuos Fondas skelbia savo svetainėje.