Kuo šis įrankis gali būti naudingas?

Būtent šis interaktyvus įrankis suteikia galimybę stebėti skirtingų studijų krypčių studentų (vėliau absolventų) karjeros dinamikas: kada įsidarbina, kuo dirba ir kiek uždirba. Nors šis įrankis galėjo būti itin naudingas abiturientams, kurie rinkosi, kokią studijų programą studijuoti, tačiau jį puikiai išnaudoti gali ir jau įstojusieji ar aukštųjų mokyklų absolventai, siekiantys tikslingai projektuoti savo būsimą karjerą. Beje, šis įrankis dar gali būti naudingas tiems, kurie ketina dalyvauti trečiame stojimo etape. 

Kaip rašoma pranešime, šis interaktyvus įrankis sujungia Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) ir „Sodros“ duomenis. Tai leidžia stebėti atskiras studijų kryptis, aukštąsias mokyklas, studijų pakopas. Įrankis leidžia analizuoti, kokia dalis skirtingų studijų sričių studentų dirbo studijų metais ir kokį darbą, kiek tuo metu uždirbo, kaip baigus studijas keitėsi jų padėtis darbo rinkoje.

Studijuodami dirba apie pusę studentų

MOSTA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas pasakojo, kad į vieną sistemą sujungti duomenys atskleidžia, jog studijuodami dirba apie pusė studentų, bet trečdalis jų – tokį darbą, kuriam nereikia aukštojo išsilavinimo. „Studijoms tai nesuteikia jokios pridėtinės vertės. Tačiau aukštojo mokslo kvalifikacijos nereikalaujantį darbą ir praėjus metams, kai baigia studijas, vis dar dirba maždaug ketvirtadalis diplomuotų specialistų. Deja, yra daug studijų krypčių, tarp kurių diplomo ir darbo, kurį dažniausiai dirba absolventai, nesama jokių sąsajų“, – sako analitikas.

Kaip viskas vyksta?

Interaktyvus įrankis yra suprantamas ir naudotis juo yra paprasta. Visų pirma vartotojui tenka pasirinkti studijų baigimo metus. Šiuo metu galimi pasirinkimo variantai – nuo 2014 m. Tuomet reikia pasirinkti studijų pakopą: ar tai vientisosios, ar pirmos pakopos, ar antrosios pakopos ir panašiai. Įdomu tai, kad vos pasirinkus, iš karto yra generuojama informacija papunkčiui. Kitas pasirinkimas – studijų krypčių grupė. Kaip pavyzdį, rinkomės itin „ant bangos“ ne vienerius metus esančius sveikatos mokslus. Vėliau prašoma pasirinkti instituciją. Pasirinkome Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Paskutinis žingsnis – studijų krypties pasirinkimas. Įdomu tai, kad rinktis galima pažymint daugiau nei vieną pasirinkimą, bet ir visas studijų kryptis. Būtent tai ir padarome.

Gaunamas galutinis rezultatas, kuris parodo grafike vidutines absolvento pajamas (prieš mokesčius) pabaigus studijas. Grafike galima pamatyti, kaip kinta pajamos kas mėnesį ir kaip jos skiriasi nuo vidutinių pajamų šalyje. Taip pat pateikiamas kitas grafikas, kuriame aiškiai matoma, kokia absolventų dalis procentais dirba aukštos ar žemos kvalifikacijos darbus. Įdomu tai, kad galima matyti mėnesinius pokyčius po studijų pabaigimo tarp šių dviejų kvalifikacijų.

Taip pat interaktyvus įrankis pateikia TOP5 profesijas pagal studijų kryptį. Vartotojui reikia pasirinkti mėnesį nuo studijų baigimo, taip pat pasirinkti studijų baigimo metus, pakopą ir kryptį. Kokia šio įrankio dalies nauda? Tiesiog galima susidaryti bendrą vaizdą, kaip rinka bus pasirengusi, kai jūs baigsite studijas. Galbūt kai kuriuos net nuleis „ant žemės“, kad diplomas nebūtinai reiškia, kad pabaigus jūs ir dirbsite pagal profesiją.