Iš visų 12 999 (2016 m. – 15 010) pakviestųjų studijuoti universitetuose, stojantieji sudarė 10 883 (2016 m. – 12 571) sutartis, o iš 12 159 (2016 m. – 12 612) pakviestųjų studijuoti kolegijose – 8 916 (2016 m. –  9 255). 13 380 sutartis pasirašiusių asmenų vidurinį išsilavinimą įgijo 2017 m. (2016 m. – 14 091), iš jų 1280 yra gavę bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2016 m. – 1052).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 13 249 sutartys (2016 m. – 13 608), iš kurių 7 445 universitetuose (2016 m. – 7 498), 5 804 kolegijose (2016 m. –  6 110), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 6 550 sutarčių (2016 m. – 8 218): universitetuose 3 438 (2016 m. – 5 073), kolegijose 3 112 (2016 m. – 3 145).

Rugsėjo pirmąją daugiausia studentų sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudarytos 2 545 studijų sutartys dėl valstybės finansuojamų ar su studijų stipendija studijų vietų ir 818 dėl nefinansuojamų studijų vietų. Kolegijose daugiausia studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus kolegijoje: 1 766 studijų sutartys dėl valstybės finansuojamų ar su studijų stipendija studijų vietų ir 527 dėl  nefinansuojamų studijų vietų.

Tiek universitetuose, tiek kolegijose daugiausia studijų sutarčių pasirašyta programų sistemų studijų programoje. Universitetuose daugiausia studijų sutarčių studijuoti šioje programoje sudaryta Kauno technologijos universitete. Čia studijuos 366 jaunuoliai. Vilniaus kolegijoje studijuoti programų sistemas pasirinko 211 asmenų.

Pagrindinio priėmimo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2017 ir 2016 m.

Aukštoji mokykla Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų (ir tikslinio finansavimo vietų 2016 m.) Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 173 232 73 264
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 18 18
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 8
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 58 53 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 116 106 111 97
Kauno technologijos universitetas 1 579 1 531 288 390
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 2 9 39
Klaipėdos universitetas 132 176 147 328
LCC tarptautinis universitetas 4 8 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 101 199 100 221
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 136 133 23 32
Lietuvos sporto universitetas 68 87 197 263
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 433 397 563 643
Mykolo Romerio universitetas 93 150 260 568
Šiaulių universitetas 37 99 35 89
Vilniaus dailės akademija 211 233 58 67
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 290 1 291 339 571
Vilniaus universitetas 2 545 2 311 818 941
Vytauto Didžiojo universitetas 468 490 399 534

Iš viso universitetuose

7 445 7 498 3 438 5 073

Kolegijos

Alytaus kolegija 87 113 51 71
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 1 26 9
Kauno kolegija 1 351 1 354 499 522
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 126 190 48 27
Kauno technikos kolegija 431 452 89 115
Klaipėdos valstybinė kolegija 505 575 294 305
Kolpingo kolegija 0 0 42 31
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 157 187 39 44
Lietuvos verslo kolegija 31 25 56 68
Marijampolės kolegija 73 102 53 51
Panevėžio kolegija 154 156 65 102
Socialinių mokslų kolegija 0 134 695 439
Šiaulių valstybinė kolegija 282 325 110 137
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 59 30 51 70
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 23 18 53 71
Utenos kolegija 134 187 109 160
Vilniaus dizaino kolegija 31 35 47 50
Vilniaus kolegija 1 766 1 633 527 569
Vilniaus kooperacijos kolegija 17 13 21 32
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 545 569 164 201
Vilniaus verslo kolegija 32 11 73 71
Iš viso kolegijose 5  804 6 110 3 112 3 145
IŠ VISO 13 249 13 608 6 550 8 218

Didžiausią valstybės finansuojamų studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusiųjų sutartis dėl valstybės finansavimo
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 342
2 Vilniaus universitetas Ekonomika 194
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 151
3 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 151
4 Vilniaus universitetas Medicina 141
5 Vilniaus universitetas Teisė 134
6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 124
7 Vilniaus universitetas Programų sistemos 122
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerija 116
9 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 109
10 Vilniaus universitetas Psichologija 106

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Programų sistemos 196
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 138
3 Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 130
4 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 127
5 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 114
6 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 109
7 Kauno kolegija Multimedijos technologija 94
8 Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 92
9 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 82
10 Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 77
10 Vilniaus kolegija Turizmo vadyba 77

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusiųjų sutartis
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 366
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 286
3 Vilniaus universitetas Ekonomika 259
4 Vilniaus universitetas Teisė 231
5 Vilniaus universitetas Medicina 179
6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 166
7 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 164
8 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 149
9 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 147
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 135

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Programų sistemos 211
2 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 176
3 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 170
4 Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 140
5 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 135
6 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 124
7 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 114
7 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 114
8 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 110
9 Kauno kolegija Multimedijos technologija 103
10 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 100

Nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 16 d. 17 val. vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Jame galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Jame dalyvaujantis asmuo gali pretenduoti:

  • į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jis jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  • į valstybės finansuojamą vietą arba į studijų stipendiją, jeigu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (be stipendijos), jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, ar nedalyvavo pagrindiniame priėmime.