Absolventų mintys

Marius Raginis (Buhalterinė apskaita): Įgytas žinias Utenos kolegijoje vertinu puikiai, dėstytojų padedamas, įsitraukiau į mokslinę ir visuomeninę veiklą – pradėjau rašyti mokslinius straipsnius ekonomikos ir vadybos temomis bei dalyvauti įvairiuose konkursuose, pilietinėse iniciatyvose. Studijų metų įgijau labai daug teorinių žinių, kurias gilinu pradėjęs dirbti buhalteriu praktiškai. Ateityje taip pat planuoju tęsti studijas toliau ir tobulėti profesiniame kelyje. Nuoširdžiai AČIŪ Utenos kolegijos dėstytojams, kad kiekviena kolegijoje praleista diena man padėjo tobulėti kaip specialistui ir augti kaip asmenybei.

Justina Stundžytė - Pakalnienė (Transporto verslas): Studijuodama gavau daug naudingų žinių, kurias naudoju dar studijų metu įsidarbinusi transporto srities įmonėje. Ir tolesnę savo ateitį matau susijusią su įgyta specialybe. Dabar esu vaiko priežiūros atostogose ir auginu dukrytę, o po jų planuoju grižti į darbą.

Justina Sinkevičiūtė (Burnos higiena): Turėjau galimybę pagal mainų programą  mokytis išsvajotoje Portugalijoje. Savo tolimesnį gyvenimą, be abejonės, siesiu su įgytu išsilavinimu. Jau dirbu pagal specialybę ir stengsiuosi tobulėti toliau!

Renata Butavičiūtė (Transporto verslas): Įgytą specialybę jau sieju su darbu, nes praktikos metu logistikos įmonėje gavau pasiūlymą joje likti. Šiuo metu ten jau ir dirbu. Tikuosi, savo žinias, įgytas kolegijoje, pritaikyti ir toliau sėkmingai dirbti, uždirbti ir gyventi kaip visavertis žmogus.

Taha Muhammed Omurca (Informacinių sistemų inžinerija, Erasmus mainų programos studentas iš Turkijos): Skiriu 10 balų Utenos kolegijai už puikias mokymo strategijas ir draugiškus studentams dėstytojus. Planuoju susieti savo ateitį su šia sritimi. Noriu kurti kompiuterinius žaidimus ir animacijas.

Sandra Vaičiūnienė (Socialinė pedagogika, studijavo ištęstinėse studijose):Šioje kolegijoje mokiausi 4 metus, iš šių studijų gavau maksimalų bagažą žinių, patarimų ir praktinių užsiėmimų. Kolegijos dėstytojai visada geranoriškai talkino visais rūpimais klausimais. Savo ateitį tiesiogiai siesiu su įgyta profesija ir tikiuosi būti gera socialine pedagoge.

www.utenos-kolegija.lt