Ši finansinė priemonė yra viena Valstybinio studijų fondo vykdomo, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ funkcijų. Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė.

Kas gali tikėtis gauti išmoką?

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus: yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą (išskyrus atvejus kai studentas, turintis negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos); neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją.

Kada teikiamos paraiškos?

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Pretenduojantiesiems į minėtą išmoką, dėl tam tikrų priežasčių negalėjusiems pateikti prašymų rudens bei pavasario semestrais pagrindinių priėmimų metu, suteikiama galimybė tai padaryti kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos papildomų prašymų priėmimo metu. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Pavyzdžiui, šių metų birželio mėnesį į tikslinę išmoką pretendavo 13 studentų, turinčių negalią. Deja, teisės akto nustatytus reikalavimus atitiko ne visi. Tad birželį patvirtintame Papildomame sąraše studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, teliko 4 studentai. Jiems skirta 1520 eurų suma tikslinėms išmokoms nuo birželio iki pavasario semestro pabaigos išmokėti.

Kaip pildyti paraišką?

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje http:// vsf. lrv. lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kada tikslinė išmoka nutraukiama ar sustabdoma?

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

•    jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
•    studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

•    studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
•    studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
•    studentui mirus.