Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 942  asmenys (2016 m. –  865): universitetuose 279 (2016 m. – 219), kolegijose 663 (2016 m. –  646). Į valstybės nefinansuojamas vietas kviečiami 1 982 (2016 m. – 2 073) stojantieji: universitetuose 757 (2016 m. – 1 018), kolegijose 1 225 (2016 m. –  1 055).

Papildomo priėmimo metu prašymuose pagal pirmąjį prioritetą stojantieji daugiausiai rinkosi odontologijos ir medicinos studijų programas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, taip pat mediciną Vilniaus universitete. Kolegijose didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukė kosmetologijos studijų programa Kauno kolegijoje, tarptautinio verslo bei higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos Vilniaus kolegijoje.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti sudaromos aukštosiose mokyklose nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 23 d. 17 val.

Aukštųjų mokyklų sąrašą, kuriose yra galimybė studijų sutartis sudaryti elektroniniu būdu, galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

 Papildomo priėmimo metu kvietimų studijuoti skaičius 2017 ir 2016 m.

Aukštoji mokykla Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas skaičius Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas skaičius
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas 17 9 16 69
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 11 4
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 0 0 0 0
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2 2 9 8
Kauno technologijos universitetas 37 25 46 36
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 0 1 5
Klaipėdos universitetas 12 11 41 96
LCC tarptautinis universitetas 0 0 0 0
Lietuvos edukologijos universitetas 11 11 38 44
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2 1 3 9
Lietuvos sporto universitetas 4 1 65 77
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 31 32 133 134
Mykolo Romerio universitetas 5 11 80 150
Šiaulių universitetas 3 5 12 29
Vilniaus dailės akademija 13 1 8 4
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 41 24 58 89
Vilniaus universitetas 84 68 172 155
Vytauto Didžiojo universitetas 17 18 64 108

Iš viso universitetuose

279 219 757 1 018

Kolegijos

Alytaus kolegija 14 21 19 41
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 0 18 12
Kauno kolegija 125 110 173 163
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 38 42 21 8
Kauno technikos kolegija 61 52 35 18
Klaipėdos valstybinė kolegija 45 55 80 87
Kolpingo kolegija 0 0 38 15
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 22 26 19 22
Lietuvos verslo kolegija 2 1 24 17
Marijampolės kolegija 15 20 29 22
Panevėžio kolegija 27 24 48 39
Socialinių mokslų kolegija 0 1 250 160
Šiaulių valstybinė kolegija 35 35 44 55
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 13 12 24 52
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 3 2 20 30
Utenos kolegija 22 31 74 66
Vilniaus dizaino kolegija 0 0 6 6
Vilniaus kolegija 163 154 206 157
Vilniaus kooperacijos kolegija 0 2 5 9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 77 58 62 56
Vilniaus verslo kolegija 1 0 30 20
Iš viso kolegijose 663 646 1 225 1 055
IŠ VISO 942 865 1 982 2 073