Konkurse dalyvavo 16 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.  Kiekvieną mokymo įstaigą atstovavo 2 mokiniai, kuriuos atlydėjo konkursui rengęs ir konsultavęs mokytojas. Siekiant sustiprinti profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą, konkurso užduotims atlikti buvo suformuotos  šešios mišrios komandos po 4-6 mokinius iš skirtingų profesinio mokymo įstaigų.

Konkurso darbotvarkė buvo suskirstyta pagal trijų darbo grupių veiklas. Pirmoji darbo grupė – visuotinio asociacijos narių susirinkimo dalyviai  – profesinio  mokymo įstaigų vadovai. Antroji darbo grupė – mokiniai – Jaunojo verslininko konkurso dalyviai. Konkurse mokinių kūrybinę veiklą kuravo Kauno technikos profesinio mokymo centro mokytojai. Trečioji grupė – mokinių komandas parengę profesinio mokymo įstaigų mokytojai, kurie dalyvavo dialoge su verslo atstovais dėl verslumo ugdymo. Dialogas vyko įmonės UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“ moderniajame administraciniame pastate esančiame adresu Islandijos pl. 32B, Kaunas.

Antrojoje renginio dalyje mokiniai pristatė darbo grupėse sukurtus inovatyviuosius verslo modelius. Prieš kurdamos modelius, komandos apsilankė Kauno technikos profesinio mokymo centre esančiuose sektorinio praktinio mokymo centruose. Komandoms buvo pasiūlyta situacija: „Kokį verslo modelį kurtumėte, jeigu turėtumėte tokią materialinę bazę, kurią matėte sektoriniame praktinio mokymo centre?“ Kiekviena mokinių komanda savo darbo grupėje turėjo apsispręsti dėl vienos verslo idėjos ir sukurti verslo modelį aptariant jo privalumus, trūkumus, galimybes, grėsmes. Kiekviena komanda laisvai rinkosi modelio pristatymo raiškos priemones ir pristatė savo kūrybinius darbus renginio dalyviams.

Mokinių konkurso užduočių atlikimą vertino ekspertų komisija. Vertinimo metu buvo vadovaujamasi pagal konkrečius kriterijus, pirmenybę teikiant teisingos verslo sampratos ir verslumo įgūdžių demonstravimui, pilietiškumui, etiškumui, aktualumui, originalumui, kūrybiškumui. Komisijos nutarimu visos šešios konkurso komandos buvo įvertintos nominacijomis. Konkurso dalyviams įteikti LIPRĮA pažymėjimai, pilietiškiausios, etiškiausios, originaliausios, aktualiausios ir kūrybiškiausios verslo idėjos nominantams – prizai.

Prieš atvykstant į konkursą dalyviams buvo skiriamas namų darbas – „Inovatyvus verslo modelis, efektyviai panaudojant sektorinį praktinio mokymo centrą“. Aktų salė buvo padabinta vaizdžiais kūrybiškais dalyvių namų darbais. Anoniminiu dalyvių balsavimu buvo išrinktas geriausias namų darbas. Nugalėtojas – Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.