Apie švietimo ir mokslo galimybes

Nors metai dar nesibaigė, tačiau statistikos departamento duomenimis, šiemet į Lietuvą iš emigracijos sugrįžo apie 14 tūkst. Lietuvos piliečių. Būtent dėl atsiradusio poreikio ir išklausius pasiūlymus, interneto svetainėje atsirado skiltis „Grįžtantiesiems į Lietuvą“. Joje pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo galimybes į Lietuvą grįžtantiems tautiečiams.

Tėvai, auginantys ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikus, vienoje vietoje ras informaciją apie priėmimą į švietimo įstaigas, papildomą lietuvių kalbos mokymą, išsilavinimo pripažinimą. Taip pat surinkta informacija grįžtantiems mokslininkams bei norintiesiems studijuoti – kas yra aktualu būsimiems arba esamiems abiturientams.

Daugiau aiškumo vienoje vietoje

„Ši susisteminta informacija vienoje vietoje sugrįžtantiems žmonėms suteiks daugiau aiškumo apie Lietuvos švietimo sistemą, lengviau padės susirasti darželį ar mokyklą, sužinoti, kokios pagalbos iš mokymo įtaigos gali tikėtis atvykę mokiniai, studentai. Šis langelis atsirado iš poreikio, siūlymų ir informacijos trūkumo viešojoje erdvėje ir tikimės, kad grįžtantiesiems tai bus tinkama  pagalba. Informaciją dar pildysime, tikimės ir atgalinio ryšio – sulaukti pageidavimų ar pastabų, į kurias atsižvelgsime pildydami šią skiltį. Grįžtantiesiems į Lietuvą norime padėti, kad informacijos sraute jie orientuotųsi lengvai ir sklandžiai“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.    

Jei esi moksleivis, kurio tėvai ketina kelti sparnus atgal į Lietuvą, būtent šioje interneto skiltyje yra nurodomi konkretūs žingsniai, ką tėvai turi daryti, kur kreiptis, jeigu nori užregistruoti į mokyklą, kokia pagalba suteikiama atvykusiam mokiniui. Mokyklose laikomasi nuostatos, kad grįžę iš užsienio Lietuvos piliečių vaikai integruojami į klases pagal amžių ir jiems teikiama individuali pagalba. Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje.  

Skatinimui – papildomas konkursinis balas

Informacijos apie paramą ir lengvatas ras ir norintieji studijuoti. Švietimo ir mokslo ministerija, skatindama jaunus lietuvius atvykti studijuoti į Lietuvą, jiems siūlo lengvatas – stojant į aukštąsias mokyklas pridedamas vienas papildomas konkursinis balas. O lietuviai, baigę užsienyje lietuviškas bendrojo ugdymo mokyklas, gauna dar vieną papildomą balą. Studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose užsienio lietuviams taip pat teikiama finansinė parama.