Tokie kursai organizuojami asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį bei aukštesnįjį išsilavinimą ir esantiems nepriekaištingos reputacijos bei atitinkantiems fizinio pasirengimo reikalavimus. 

 

Pasieniečių mokykloje įvadinio mokymo kursuose šie asmenys mokysis 14 savaičių, t. y. iki šių metų gruodžio 15 d. Per šį laikotarpį kursantai išmoks atlikti pasienio tikrinimus, vykdyti sienos stebėjimą, orientuotis vietovėje, atlikti radiacinę kontrolę ir įgis kitų profesinių žinių. Po sėkmingų mokslų būsimi pareigūnai gaus tęstinio profesinio mokymo kursų baigimo pažymėjimus ir prisieks tarnauti Lietuvos valstybei. Jau tikrais pasieniečiais tapę asmenys išvyks tarnauti į tas VSAT rinktines, iš kurių jie buvo siųsti.

 

Daugiau skaitykite: http://pasienietis.lt/?p=1279&lng=lt