Savanoriauk!

Pasirodo, kad švietimo ir mokslo ministras dar praėjusiais metais pasirašė įsakymą „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nustatė papildomų kriterijų, kurie gali sudaryti tam tikrą konkursinio balo dalį stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Vienas iš tokių kriterijų – savanoriška veikla. Nuo šių metų ir vėliau numatoma stojantiesiems skirti 0,25 papildomo balo už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai.

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriška veikla orientuota į asmenis, kurie baigę mokyklą niekur nestoja / neįstoja ir nedirba. Ji gali padėti jauniems žmonėms apsisprendę dėl savo ateities planų ir būti papildomas motyvacijos šaltinis atrasti tai, ko nori.

Kas ir kaip?

Savanorystę gali atlikti:

  • 15–29 m. amžiaus jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, nedalyvaujantys mokymuose ir neregistruoti teritorinėje darbo biržoje (TDB) bei
  • 16–29 m. jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, mokymuose nedalyvaujantys ir registruoti TDB.

Priimančios savanorius organizacijos yra akredituojamos ir registruojamos duomenų bazėje, sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt skiltyje „Savanorius priimančių organizacijų sąrašas“.

Susidomėjęs dalyvavimu Projekto savanorystės veikloje, jaunas žmogus gali užpildyti dalyvio anketą internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt arba kreiptis tiesiogiai į Koordinuojančią organizaciją/vietos jaunimo reikalų departamento (JGI) koordinatorių/teritorinės darbo biržos skyrių.

Atlikus savanorystę išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, kurį bendrojo priėmimo metu reikia pateikti LAMA BPO.