Nors daugelis jau turėjo galimybę savo viešojo kalbėjimo įgūdžius pasitikrinti dešimtoje klasėje, tačiau iškalbėti 6-10 minučių pasirinkta tema kartais gali tapti tikru iššūkiu. Būtent per kalbėjimo įskaitas tikrinami moksleivio kalbėjimo arba komunikavimo gebėjimai. Įskaitos tikslas – patikrinti ir įvertinti mokinių sakytinės komunikacijos (viešojo kalbėjimo) gebėjimus, mokiniai turi aiškiai suformuluoti teiginius, juos argumentuoti, interpretuoti faktus ir reikšti savo nuomonę.

Siūlome pasinaudoti mūsų lentele ir įvertinti, kaip esate pasiruošę viešam kalbėjimui. Negana to, tikimės, kad pateikta informacija bus naudinga mokantis, nes iki pirmosios įskaitos liko 80 dienų.