Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į „Swedbank“.

Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. lapkričio 2 d. Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2017 metų rudens semestrą Valstybinis studijų fondas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 6320 paskolų už 11 mln. eurų.