Pateikiame keletą homofonų variantų, kurie tikimės, kad pagelbės ne tik bendraujant su angliakalbiais, bet ir egzaminuose ar atsiskaitymuose. Taip pat galite rasti tam tikrų pasikartojančių klaidų, kurios yra daromas iš nežinojimo.

„Your“ ir „You're“

„Your“ yra asmeninis įvardis, o „you're“ yra sutrumpinta „you are“ versija.

Pavyzdys 1: You're pretty.

Pavyzdys 2: Give me some of your whiskey.

„It's“ ir „Its“

Paprastai anglų kalboje apostrofas nurodo žodžio priklausomybę, pavyzdžiui, „I took the dog‘s bone“. Kai kuriais atvejais apostrofas naudojamas, kai norima sujungti du žodžiu į vieną ir yra praleidžiamos raidės, pavyzdžiui, „do not“ yra „don‘t“.

Šiuo atveju „its“ yra savybinis įvardis, o „it‘s“ yra sutrumpinta forma „it is“.

Pavyzdys 1: The dog chewed on its bone.

Pavyzdys 2: It's raining.

„Then“ ir „Than“

„Then“ nusako laiką, o tu tarpu „than“ yra vartojamas, kuomet lyginame kažką.  

Pavyzdys 1: We left the party and then went home.

Pavyzdys 2: We would rather go home than stay at the party.

„There“ ir „They're“, ir „Their“

„There“ nurodo vietą, „their“ yra savybinis įvardis, o „they're“ yra sutrumpinta „they are“ versija.

„We're“ ir „Were“

„We're“ yra sutrumpinta „we are“ versija, o „were“ yra būtasis kartinis laikas veiksmažodžio „are“.

„Affect“ ir „Effect“

„Affect“ yra veiksmažodis, o „effect“ yra daiktavardis.

Tačiau yra retų išimčių šiuo atveju. Pavyzdžiui, galima sakyti „someone can effect change“, o „affect“ vartoti kaip daiktavardį, jei kalbame apie psichologinius simptomus.  

Pavyzdys 1: How did that affect you?

Pavyzdys 2: What effect did that have on you?

„Two“ ir „Too“, ir „To“

„Two“ yra skaičius, „to“ yra prielinksnis, kuris nusako judėjimą link kažko, pavyzdžiui, žmogaus, vietos ar kažkokio daikto. Žodis „too“ yra „also“ sinonimas.

„Into“ ir „In To“

„Into“ yra prielinksnis, kuris nusako judėjimą ar transformaciją, o „in to“ yra du atskiri žodžiai.  

Pavyzdys 1: We drove the car into the lake.

Pavyzdys 2: I turned my test in to the teacher.

Jei antrame pavyzdyje norėjote rašyti žodį „into“, tai reikštų, kad jūs savo testą pavertėte mokytoja.

„Alot“

„Alot“ nėra žodis. Vienintelė naudojama forma yra du atskiri žodžiai „a lot“.

„Who“ ir „Whom“

„Who“ vartojamas, kuomet norima nurodyti sakinio temą, o „whom“ nurodyti veiksmažodžio prielaidą. „Whom“ yra „who does it“ trumpinys.

Pavyzdys 1: Who ate my sandwich?

Pavyzdys 2: Whom should I ask?

„Whose“ ir „Who's“

„Whose“ nusako nuosavybės statusą, o „who's“ yra sutrumpinimas „who is“.

Pavyzdys 1: Whose backpack is on that table?

Pavyzdys 2: Who's going to the movies tonight?

„I“ ir „Me“

„I“ reikia vartoti, kuomet sakinyje „aš“ naudojamas kaip įvardis, o „me“ yra vartojamas kaip daiktavardis.

Pavyzdys 1: John and I went to the store to buy some food.

Pavyzdys 2: The cashier handed the groceries to John and me.

„Peak“ ir „Pique“

„Peak“ vartojamas, kuomet kalbama apie aukščiausią tašką, o „pique“, kuomet yra kalbama apie smalsumo skatinimą.

Pavyzdys 1: I hiked to the peak of the mountain.

Pavyzdys 2: The fascinating prior experience on her résumé piqued my interest.