Komandiruotės tikslas buvo dalyvauti China Education Expo 2017 in China, Pekin. Pagrindiniai numatyti tikslai parodai buvo:

  • teikti Kinijos studentams ir universitetams galimybę bendrauti su tarptautinėmis aukštosiomis mokyklomis;
  • suteikti Kinijos universitetams galimybę susipažinti su tarptautiniais švietimo standartais ir patirtimi;
  • sukurti bendradarbiavimo ryšius tarp Kinijos ir tarptautinių institucijų;
  • sudaryti galimybę Kinijos universitetams ir užsienio aukštosioms mokykloms susitikti pasidalinti ir aptarti savo patirtį ir įžvalgas aukštojo švietimo srityje;
  • skatinti vietos aukštojo mokslo sektoriaus raidos sąveika ir ryšių su tarptautinėmis institucijomis.

Lietuvos verslo kolegijos atstovai kuruojami švietimo mainų paramos fondo, kartu su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais spalio 19 d. dalyvavo studijų Lietuvoje renginyje ir susitikime su Lietuvos ambasados atstovu Kinijoje, spalio 20-21 dienomis dalyvavo parodoje Pekino mieste. Bendras visų aukštųjų mokyklų tikslas dalyvaujant parodoje buvo viešinti studijas Lietuvoje, supažindinti potencialius studentus iš Kinijos su Lietuvos studijų portalu skirtu užsieniečiams norintiems studijuoti Lietuvoje: http://studyinlithuania.lt/ . Be pagrindinių dalyvavimo parodoje tikslų Lietuvos verslo kolegijos atstovų tikslai buvo viešinti studijas Lietuvos verslo kolegijoje, bei užmegzti naudingus bendradarbiavimo ryšius siekiant pritraukti Kinijos piliečius studijoms Lietuvos verslo kolegijoje.