Seminaro metu bus analizuojamos šios aktualios seminaro temos:

Darbo sutarties sąvoka, jos turinys, būtinosios darbo sutarties sąlygos • Darbo sutarties vykdymas. Darbo sąlygų keitimas • Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas. • Darbo sutarčių rūšys, jų pasikeitimai; • Darbo ginčai ikiteisminėje stadijoje ir teisme; • Aktualūs materialinės atsakomybės taikymo klausimai; • Apmokėjimas už darbą bei kompensacijos; • Darbo ir poilsio laikas.

Seminaras vyks Lietuvos verslo kolegijos patalpose, adresu Turgaus g. 21, Klaipėda.

Seminaro dalyvio mokestis – 50 eurų. Dalyviams išklausiusiems seminarą bus išduodami pažymėjimai.

Norint dalyvauti seminare, būtina išankstinė registracija: http://www.ltvk.lt/seminaras-registracija

Daugiau informacijos: Renata Šliažienė, tel. 865653964, el. p. renata.sliaziene@ltvk.lt

Esant galimybei, prašome Jūsų šia informacija pasidalinti su suinteresuotomis šalimis.