Primename, kad lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, tačiau kandidatas turi teisę pasirinkti ir laikyti mokyklinį arba valstybinį brandos egzaminą. Kaip jau rašėme praėjusią savaitę, birželio 2-ąją abiturientai laikys valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Daugiau apie egzaminų ir įskaitų tvarkaraštį galite rasti paspaudę čia.

Kandidatui egzamino metu bus pateiktos 2 samprotavimo rašinio temos ir 2 literatūrinio rašinio temos. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių. Rašant bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu.

Valstybinis brandos egzaminas

Valstybinis brandos egzaminas truks 4 valandas. Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Primename, kad šiais metais abiturientų laukia pakeitimai. Apie juos paskaityti galite paspaudę čia.

Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą remiantis 1 autoriumi iš 3, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant 2 autorių kūrybą ir kontekstą – 1 autorių reikia pasirinkti iš 3, nurodytų prie temos, kitą galima rinktis savo nuožiūra.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

 • M. Mažvydas
 • M. Daukša
 • J. Radvanas
 • M. K. Sarbievijus
 • K. Donelaitis
 • A. Mickevičius
 • A. Baranauskas
 • V. Kudirka
 • Maironis
 • J. Biliūnas
 • J. Tumas-Vaižgantas
 • V. Krėvė
 • V. Mykolaitis-Putinas
 • J.Savickis
 • J. Aistis
 • H. Radauskas
 • S. Nėris
 • B. Sruoga
 • A. Škėma
 • Just. Marcinkevičius
 • M. Katiliškis
 • J. Aputis
 • S. Geda

Privalomi konteksto autoriai:

 • Šatrijos Ragana
 • Vyt. Mačernis
 • Br. Krivickas
 • M. Martinaitis
 • Č. Milošas
 • J. Vaičiūnaitė
 • A. Marčėnas
 • J. Kunčinas
 • M. Ivaškevičius

Svarbu: kad išlaikytų valstybinį egzaminą, kandidatui reikia surinkti 30 proc. visų už rašinį skiriamų taškų.

Mokyklinis brandos egzaminas

Mokyklinis brandos egzaminas truks 3,5 valandos. Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.

Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą remiantis 1 autoriumi iš 3, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant 1 autoriaus kūrybą. Autorių reikia pasirinkti iš 3, nurodytų prie temos. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra.

Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

 • M. Mažvydas
 • M. Daukša
 • J. Radvanas
 • M. K. Sarbievijus
 • K. Donelaitis
 • A. Mickevičius
 • A. Baranauskas
 • V. Kudirka
 • Maironis
 • J. Biliūnas
 • J. Tumas-Vaižgantas
 • V. Krėvė
 • V. Mykolaitis-Putinas
 • J.Savickis
 • J. Aistis
 • H. Radauskas
 • S. Nėris
 • B. Sruoga                                                                                  
 • A. Škėma
 • Just. Marcinkevičius
 • M. Katiliškis
 • J. Aputis
 • S. Geda

Sėkmės egzamine! Daugiau apie vertinimo kriterijus galite rasti čia.