Bakalauro studijų pakopoje Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), kaip geriausias, vertintas net 10 studijų krypčių (2016 m. – 8). Kaip ir praėjusiais metais VGTU išliko pirmas biotechnologijos, statybos inžinerijos ir statybų technologijos, energijos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos, architektūros srityse. Šiemet į pirmą vietą VGTU pakilo elektronikos ir energijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos kryptyse.

Magistro studijų pakopoje VGTU pirmauja 7 kryptyse (pernai buvo 5). Tai – statybos inžinerija, aeronautikos inžinerija, sausumos transporto inžinerija, mechanikos inžinerija, aplinkos inžinerija. Šiemet universitetas į pirmą vietą pakilo elektronikos ir elektros inžinerijos bei architektūros kryptyse.

Mokslo bei studijų stebėsenos ir analizės centras MOSTA ir Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) šiais metais išskyrė kuriose kryptyse aukštosios mokyklos yra itin stiprios. Pažymėta, kad VGTU įgyvendina šias itin aukšto lygio studijas: informacijos sistemos, matematika, statistika, architektūra, statybų technologijos, statybų inžinerija, bendroji inžinerija, energijos inžinerija, elektronika ir elektros inžinerija, biotechnologijos, komunikacijas, verslas.

Sudarant aukštųjų mokyklų bakalauro krypčių reitingus svarbiausias vertinimo parametras buvo tai, kiek darbdavius tenkina į darbo rinką naujai ateinančių skirtingų universitetų konkrečios krypties absolventų pasirengimas. Tam tikslui apklausti 2200 skirtingų sektorių darbdavių visoje Lietuvoje. Buvo vertinama ir darbdavių elgsena su aukštųjų mokyklų absolventais, t. y. kaip kiekvieno universiteto konkrečios studijų krypties absolventams sekasi įsidarbinti ir kiek jie uždirba. Kitas svarbus vertinimo kriterijus – kaip sekėsi įsidarbinti konkrečios studijų krypties 2012–2016 m. laidų alumnams ir kokius atlyginimus jie gauna. Taip pat vertintas 2017 m. vasarą priimtų studijuoti pirmakursių balo vidurkis, su kokiu žemiausiu balu jaunuoliai buvo priimti į konkrečią studijų kryptį ir kiek geriausių abiturientų pasirinko konkrečios krypties studijas.

Dalykinis (specialistų) universitetų magistrų reitingas sudarytas remiantis 2200 darbdavių nuomone, atlyginimų rodikliais, moksliškumo vertinimu tuo, kiek finansuojama doktorantūros vietų. Šalia pateikiami ir SKVC atlikti kiekvienos konkrečios krypties studijų programų vertinimai, sudaryti pagal darbdavių nuomonę, mokslo publikacijų skaičių (pagal LMT duomenis), doktorantūros vietų skaičių, priimtų geriausių studentų skaičių, priimtųjų pirmakursių balų vidurkį, priimtųjų pirmakursių su žemiausiu balu skaičių, įsidarbinimą bei gaunamą atlyginimą.

„Reitingai“ – analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas, kokybiniais pjūviais analizuojantis ir pateikiantis išsamius visų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų tyrimus bei reitingus.