2017 m. klube buvo nagrinėjamas naujausias LR ŠMM dokumentas apie pedagogų rengimo koncepcijos bei mokytojo padėjėjo specialisto poreikio ir jo rengimo ypatumus, sukėlęs įdomias diskusijas apie pedagogų rengimo situaciją Lietuvoje bei mokytojo padėjėjo reikalingumą ugdymo institucijose, jo atliekamas funkcijas ir veiklos apimtis.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Antanina Šereivienė pristatė pranešimą „Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai“. KVK lektorė doc. dr. Giedrė Slušnienė dalinosi mokslinėmis įžvalgomis tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo galimybės“. Ta pačia tema praktine - pedagogine patirtimi dalinosi Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogė Inga Linkuvienė. Visi praktinės veiklos atstovai pritarė, jog emocinio intelekto ugdymas – aktuali ir mokslininkų, ir praktikų dėmesio reikalaujanti ugdymo sritis.

Darželyje dirbančios pedagogės pasidalino kūrybinės veiklos idėjomis: Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ auklėtoja Irena Ruškienė  supažindino su autorine ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogė Rasa Povilonienė papasakojo, kaip jai gimė idėja suorganizuoti gerumo akciją „Kojinytės mažiausiam klaipėdiečiui“, sulaukusią populiarumo ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje.

IPUP klubo nariai aktyviai dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ respublikinėje praktinėje konferencijoje „Kokybiškos edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų vaikų gerovei“. KVK Administravimo ir edukologijos katedros dėstytojai moderavo sekcijų darbą, IPUP klubo nariai skaitė pranešimus, dalinosi teorinėmis-mokslinėmis  įžvalgomis.

Klubo nariams buvo siūlomos išvykstamosios paskaitos į privačią ugdymo įstaigą UAB „Vaikystės sodo Pajūrio sodelis“, įsikūrusią Klaipėdoje, kurioje buvo įdomu diskutuoti apie ugdymo tapatumus ir skirtumus valstybinėje ir privačioje institucijoje.

Šiltą rudenį IPUP nariai buvo pakviesti į Klaipėdos rajono Amatų centrą. Jie susipažino su centro įkūrimo istorija, aplankė centre įsikūrusį muziejų, liaudies meistrų darbų parodą ir dalyvavo praktiniame edukaciniame užsiėmime „Pasigamink ir aprenk lėlę tautiniais rūbais“. 

Klubo nariai plėtojo meninius gebėjimus, semdamiesi patirties Klaipėdos darželyje-mokykloje „Nykštukas“, klausydami ir diskutuodami su neformalaus ugdymo pedagoge Roma Poškiene.

Niūrią lapkričio popietę praskaidrino klubo narių susitikimas, kuriame Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogė Justina Jonikienė pristatė savo patirtį pranešime „Vaikų motyvavimo sistema – pedagogų patirties sklaida“. Savo sukurtas metodines priemones demonstravo ir patirtimi dalijosi Klaipėdos lopšelio - darželio „Du gaideliai“ pedagogė Irena Ruškienė. Kartu su KVK lektore Rūta Tamašauskiene buvo sukurtos snaigės, žvaigždutės, bumbulai, eglutės ir kiti grupės papuošimai, kurie skleidė artėjančių Šv. Kalėdų dvelksmą.    

Mums, dėstytojams, buvo labai svarbu, jog visuose renginiuose dalyvavo Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą studijuojantys studentai, kurie klausėsi ikimokyklinių įstaigų vadovų samprotavimų apie tai, kokio ikimokyklinio ugdymo pedagogo laukia šiuolaikinis darželis, kokius gebėjimus ir 

kompetencijas būtina išsiugdyti studijų metais, klausėsi pedagogų praktikų paskaitų, dalyvavo diskusijose bei neformalaus ugdymo pedagogų organizuojamoje kūrybinėje veikloje.

KVK Socialinių mokslų fakultete Administravimo ir edukologijos katedros dėstytojų iniciatyva įkurto IPUP klubo nariai džiaugėsi įdomia veikla -  suorganizuota 10 susitikimų, kuriuose dalyvavo 40 klubo narių. Jiems buvo įteikti pedagogų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.  Baigiamajame 2017 metų posėdyje buvo aptartas 2018 m. veiklos planas, dalyvauti šiame klube panoro naujų pedagogų.