Brandos darbas – ilgalaikis mokinio individualus tiriamasis ar kuriamasis darbas, ugdantis ne tik dalykines, bet ir bendrąsias mokinio kompetencijas, pavyzdžiui, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kt.

Tai yra gan nauja patirtis abiturientams, todėl negalima stebėti masinio susidomėjimo. Štai 2017–2018 mokslo metais daugiau kaip 200 mokinių 29 savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose pasirinko rengti brandos darbą Daugiausia – biologijos, istorijos, chemijos dalykuose.

Daugelis teigia, kad egzaminas – laimės dalykas, nes visko mokėti neįmanoma, o ir niekada nežinai, kokie klausimai ar užduotys tavęs laukia. Būtent brandos darbu yra siekiama sukurti ir įdiegti kaupiamojo vertinimo sistemą, jau dabar mokykloje pradedant stiprinti vertinimą, kuris teiktų grįžtamąjį ryšį apie mokinio bendruosius ir dalykinius gebėjimus, stiprintų mokinio atsakomybę už savo mokymąsi, didintų pasitikėjimą savimi.

Reikia pabrėžti, kad brandos darbas nėra privalomas. Jei mokinys pasirinko rengti brandos darbą, jis įtraukiamas į mokinio individualų ugdymo planą (1 sav. val. pusei metų / 17 val. per metus).

Tie, kurie pasirinko brandos darbą, gali tikėtis papildomo balo, kuomet bus pildomas prašymas dėl pirmos pakopos studijų. 2018 metais brandos darbo rezultatą numatyta įskaityti stojant į aukštąsias mokyklas. Jei mokinio brandos darbas iš I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas labai gerai (9–10 įvertinimas), tai mokiniui konkursiniame bale bus skiriama papildomai 0,25 balo.