Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniams bus sudarytos sąlygos pasinaudoti ne tik dabartinės lietuvių kalbos ir dvikalbiais žodynais, bet ir privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu.

Pasirodo, kad kiekviena 14 mokinių grupė galės naudotis dviem kompiuteriais, vienas mokinys naudotis kompiuteriu iš viso gali ne ilgiau kaip 20 min. Pradėti naudotis kompiuteriu mokinys galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios.

Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks 1,5 valandos, kompiuteriu galės naudotis vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min. arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 minučių. Jei mokinys iki egzamino pabaigos likus 1,5 val. kompiuteriu nepasinaudos ar pasinaudos tik vieną kartą 10 min., jis kompiuteriu galės naudotis tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 min. tuo atveju, jei yra kompiuterio laukiančių kitų mokinių.

Autoriai ir kūriniai, kuriuos mokiniai skaito ir analizuoja, yra atrinkti literatūros specialistų,  mokytojų lituanistų. Brandos egzamino užduotys rengiamos remiantis ugdymo programoje esančiais privalomais autoriais. Iš viso privalomų autorių yra 36, iš jų 4 – užsienio autoriai.

Prie kiekvienos temos egzamino užduotyje bus pateikiami du rekomenduojami autoriai, kuriais siūloma remtis rašant rašinį. Tačiau abiturientas galės rinktis, ar remtis jais, ar kitais iš minėto 36 autorių sąrašo. Tai suteiks mokiniams ir daugiau savarankiškumo, ir atsakomybės, leis pademonstruoti kūrybiškumą, kultūrinį raštingumą.

Kaip jau rašėme prieš tai, rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų.

Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai, nes buvę minėtų aspektų aprašai vertintojams ir kandidatams kėlė problemų dėl neapibrėžtumo.

Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus perkeltas į rašybos kriterijų.Mokiniai, kurie neparašys pusės reikalaujamos apimties, bus vertinami tik už turinį, t. y. maksimaliai galės surinkti tik 42 taškus, jei turinio dalis bus įvertinta puikiai.

Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys. Tokiu atveju jis bus įvertintas „0“.