Projekto metu planuojama įsigyti elektros energijos sąnaudų matavimo įrangą, įrengti laboratoriją, parengti elektros energijos sąnaudų įmonėse tyrimo ir taupymo galimybių vertinimo metodiką.

Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorijoje planuojama vykdyti technologijos studijų srities programų studentų praktinį mokymą ir taikomuosius tyrimus, orientuotus į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą ir kompetencijų plėtrą, praktinių įgūdžių tobulinimą.

Bus sudarytos prielaidos bendradarbiavimo su profesinio mokymo institucijomis ir verslo organizacijomis plėtojimui, atlikti tyrimus gamybinėse ir komercinėse įmonėse, teikti rekomendacijas energijos taupymo klausimais.

Modernios įrangos įsigijimas labai aktualus Technologijų fakulteto studentams, kuriems bus sudarytos sąlygos studijų proceso metu susipažinti su šiuolaikine technika, išmokti su ja dirbti, taip įgyjant įgūdžių, pritaikytų dabartiniams darbo rinkos poreikiams.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su KVK socialiniais partneriais – Lietuvos energijos grupės įmonėmis UAB Energijos sprendimų centras (ESCO), UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO), Vakarų Lietuvos regiono gamybinėmis-komercinėmis įmonėmis. UAB ESCO pagrindinė veikla apima energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymą. UAB EnePRO –– viena iš didžiausią patirtį energetikos įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros srityse sukaupusių įmonių Lietuvoje. Paslaugos teikiamos energetinio ūkio objektams: elektrinėms, šilumos ir elektros tinklams, pramonės įmonėms, statybų bendrovėms Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse bei kitose užsienio valstybėse.

Vakarų Lietuvos regiono gamybinėse - komercinėse įmonėse bus atliekami tyrimai, kuriais bus siekiama nustatyti, ar įmonėje elektros energija naudojama efektyviai ir pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl galimų elektros energijos sutaupymų.

Projektas sukurs vertę pajūrio regionui, prisidės prie visuomenei naudingų tikslų siekimo, jaunimo ugdymo ir užimtumo didinimo, atsakingo ir racionalaus energijos išteklių naudojimo, taršos mažinimo.