Nebūtina remtis nei vienu privalomu autoriumi, kad išlaikytum egzaminą.

NETIESA. Mokinys, kuris nepasirems nei vienu iš 36 privalomų autorių, egzamino neišlaikys. Tokiu atveju jis bus įvertintas „0“.

Užteks remtis interneto komentatoriais bei apžvalgininkais norint išlaikyti
egzaminą.

NETIESA. Pagrindinis autorius būtinai turės būti iš 36 privalomų autorių sąrašo. Mokinys ir iki šiol galėjo remtis įvairiais autoriais, bet jų nenaudodamas kaip pagrindinių.

Egzamino pakeitimai menkina lietuvių literatūrą ir kultūrą.

NETIESA. Mokiniai yra ugdomi remiantis lietuvių kalbos ir literatūros dalyko programa. Joje nuo seno yra numatyti 36 privalomi autoriai, tarp jų yra ir 4 užsienio autoriai. Mokiniai privalomai susipažįsta su visais šiais autoriais ir dabar. Lietuvių ir užsienio autorių santykis programoje yra 32 ir 4, tad programoje aiškus prioritetas yra skiriamas būtent lietuvių autoriams.
Šiųmetiniai  pokyčiai  tik  įteisina  galimybę  moksleiviams  rinktis  iš  visų  privalomų  autorių  ir suvienodina dalyko bei egzamino programų nuostatas.

Egzamino pakeitimai lems, kad vaikai nebeskaitys lietuvių autorių (arba išvis neskaitys).

NETIESA. Privalomų autorių kūrinių skaitymas yra numatytas lietuvių kalbos ir literatūros dalyko programoje ir ši programa nėra keičiama. Keičiama tik egzamino programa, kuri įtakos dalyko programai nedaro.

Egzaminą galima bus išlaikyti parašius pastraipą.

NETIESA. Valstybinio egzamino rašinio apimtis – 500 žodžių (mokyklinio – 400 žodžių). Mokiniams, neparašysiantiems reikiamo žodžių kiekio, taškai bus atimami. Mokiniai, kurie neparašys pusės reikalaujamos apimties, bus vertinami tik už turinį, t. y. maksimaliai galės surinkti tik 42 taškus (jei turinio dalis bus įvertinta puikiai).

Egzamino vertintojai nebus pasirengę vertinti tų rašinių, kuriuose bus remiamasi užsienio autoriais.

NETIESA. Visi vertintojai yra puikūs dalyko ekspertai, susipažinę su lietuvių kalbos ir literatūros bendrąja ir egzamino programa bei visų joje nurodytų autorių kūryba ir kultūriniu kontekstu.

Niekur pasaulyje nėra taip, kad per gimtosios kalbos egzaminą galima remtis užsienio autoriais.

NETIESA. Darant pakeitimus atsižvelgta į kitų šalių patirtį. Pvz., Slovėnijoje, Latvijoje per literatūros egzaminą remiamasi nacionaliniais ir užsienio autorių kūriniais. Latvijoje rekomenduojama pavyzdinė literatūros mokomojo dalyko programa siūlo latvių ir  užsienio  autorių  sąrašą:  įtraukiami tokie autoriai kaip D. L. Sayers, Dantė, Dž. Bokačas, V. Šekspyras, M. de Servantesas, F. Šileris, F.
Petrarka, H. Ibsenas, Č. Dikensas, Dž. Džoisas, U. Eko ir kt. Mokytojai gali laisvai rinktis kitų autorių kūrinius, aptardami tam tikrą temą. Per egzaminą mokiniai gali pademonstruoti savo kompetencijas, analizuodami skirtingus autorius ir skirtingus kūrinius.

Nacionaliniais autoriais neapsiribojama ir Estijoje, Vengrijoje. Vengrijoje viena iš egzamino žodžiu dalies temų – užsienio literatūra nuo antikos iki šių laikų. Kitose temose (drama, populiarioji literatūra) taip pat klausiama apie užsienio autorių kūrybą.

Suomijos  egzaminų  temos  yra  formuluojamos  aktualizuojant  tuo  metu  visuomenėje svarbias temas, mokiniai remiasi arba literatūriniais, arba publicistiniais kūriniais.