Lietuvos verslo kolegijos ir Klaipėdos universiteto pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – tai naujos galimybės bei perspektyvos abiems sutarties šalims. Pasirašant bendradarbiavimo sutartį buvo aptartos Lietuvos verslo kolegijos studentų studijų tęstinumo galimybės Klaipėdos universitete. Taip pat buvo aptarta pagrindinės bendradarbiavimo gairės mokslinių tyrimų bei kitose srityse. Tikimės darnaus ir sėkmingo bendradarbiavimo.