Paskaitoje buvo aptartos Vakarų Lietuvos turistines šmėklos, tai, kas didinga, įdomu ir sava, bet palikta viešojo pažinimo dykrose.

Paskaita apie mūsų paveldą ir unikalias nišas esamiems bei būsimiems turizmo specialistams vedė žurnalistas ir kraštotyrininkas Denisas Nikitenka.