2018 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,46 egzamino.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 18 613 kandidatų. Palyginti su pernai metais, šį egzaminą kaip valstybinį laikys panaši kandidatų dalis. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 669 kandidatai. Šiais metais matematikos egzaminą rinkosi laikyti 18 233 kandidatai. Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 10 110 kandidatų.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2018 metais).

Skaičiai

Procentais

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Iš kandidattų

38 562

37 279

33 710

32 572

31 640

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

22206

21095

19419

18759

18613

57,59 %

56,59 %

57,61 %

57,59 %

58,83 %

Užsienio kalba (rusų)

2625

2160

1617

1826

1866

6,81 %

5,79 %

4,80 %

5,61 %

5,9 %

Užsienio kalba (anglų)

17 849

21 892

20 676

20 868

20 669

46,29 %

58,72 %

61,33 %

64,07 %

65,33 %

Užsienio kalba (prancūzų)

52

54

28

24

28

0,13 %

0,14 %

0,08 %

0,07 %

0,09 %

Užsienio kalba (vokiečių)

185

199

139

149

147

0,48 %

0,53 %

0,41 %

0,46 %

0,46 %

Matematika

16 538

15 290

18 781

18 400

18 233

42,89 %

41,02 %

55,71 %

56,49 %

57,63 %

Informacinės technologijos

2992

2874

2547

2707

2627

7,76 %

7,71 %

7,56 %

8,31 %

8,30 %

Biologija

8892

8953

7528

7195

6822

23,06 %

24,02 %

22,33 %

22,09 %

21,56 %

Chemija

3259

3131

2267

1847

1598

8,45 %

8,40 %

6,73 %

5,67 %

5,05 %

Fizika

3393

3293

2907

2683

2698

8,80 %

8,83 %

8,62 %

8,24 %

8,53 %

Istorija

15268

13006

10836

10 321

10110

39,59 %

34,89 %

32,14 %

31,69 %

31,95 %

Geografija

5889

6179

4767

4358

3926

15,27 %

16,58 %

14,14 %

13,38 %

12,41 %

Visus valstybinius brandos egzaminus pasirinkusių kandidatų dalis yra panaši kaip ir pernai. Nežymiai padidėjo kandidatų dalis, kurie rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), matematikos, fizikos, istorijos valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, technologijų brandos egzaminas (7192 kandidatai).

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2018 metais).

Skaičiai

Procentais

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Iš viso kandidatų

38 562

37 279

33 710

32 572

31 640

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

15222

14977

13173

12643

12030

39,47 %

40,18 %

39,07 %

38,82 %

38,02 %

Menai

2984

2798

2119

1935

1507

7,74 %

7,51 %

6,29 %

5,94 %

4,76 %

Muzikologija

205

211

176

193

202

0,53 %

0,57 %

0,52 %

0,59 %

0,63 %

Technologijos

9506

9317

8124

7556

7195

24,65 %

24,99 %

24,10 %

23,20 %

22,74 %

Gimtoji kalba (rusų)

474

522

366

305

276

1,23 %

1,40 %

1,09 %

0,94 %

0,87 %

Gimtoji kalba (lenkų)

1097

950

897

852

829

2,84 %

2,55 %

2,66 %

2,62 %

2,62 %

Gimtoji kalba (baltarusių)

5

7

7

3

8

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus 586 buvę mokiniai. Eksternų, pasirinkusių laikyti egzaminus, skaičius – 1273.

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 4–6 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 5–6 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 6 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – chemijos – vyks birželio 22 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25–liepos 9 dienomis.