Pasirodo, kad 2018 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus, nėra. Būtent dėl šios priežasties egzaminas bus laikomas tą pačią dieną.

Jei pažiūrėsime į praėjusius metus, tai prancūzų valstybinį brandos egzaminą laikė vos 18 abiturientų, kurie buvo iš Vilniaus, Kauno ir Alytaus. Vokiečių kalbos egzaminas yra šiek tiek populiaresnis, jei lyginsime su prancūzų, tačiau skaičiai smarkiai skiriasi nuo abiturientų labiausiai renkamos užsienio kalbos  – anglų kalbos laikančiųjų skaičių. Praėjusiai metais vokiečių egzaminą rinkosi laikyti 74 abiturientai.

Kviečiame prisiminti praėjusių metų minėtųjų egzaminų užduotis ir išbandyti savo jėgas. Prancūzų kalbos brandos egzamino užduotis rasite čia, o vokiečių, paspaudus čia. Atsakymus galima rasti Nacionalinio egzaminų centro svetainėje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 lapkričio 16 dienos įsakymu Nr. V-883  patvirtintame 2018 metų brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta išlyga, kad pagrindinėje sesijoje užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalys vyktų balandžio 28 dieną, jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminų.