Verslumo ugdymas – tai procesas, vystantis asmens mąstymą, elgesį įgūdžius ir gebėjimus, ir kuris gali būti pritaikomas pradedant viešuoju sektoriumi, universitetais, visuomeninėmis organizacijomis ir baigiant verslo organizacijomis. Todėl ugdant verslumo kompetencijas neužtenka „tradicinių“ mokymų formų, o naujos metodikos turi būti orientuotos į patirtį, aktyvius metodus, eksperimentavimą bei tarpdiscipliniškumą.

„Creative LAB“ projektas remiasi gerųjų pasaulinių pavyzdžių verslumo ugdymo praktikų analize. Projekte dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Marijampolės kolegijos ir  Šiaulių valstybinės kolegijos studentai bei dėstytojai.

Projektas prasidėjo verslios asmenybės nuostatų formavimo mokymais patyriminėje stovykloje kovo 9-11 dienomis, kurioje dalyvavo 33 dalyviai iš Vytauto Didžiojo universiteto, 16 dalyvių iš Aleksandro Stulginskio universiteto bei po 12 dalyvių iš Marijampolės kolegijos bei Šiaulių Valstybinės kolegijos.  Mokymų metu studentai buvo formuojami į komandas, kūrybinėse dirbtuvėse skatinami mokytis komandinio darbo principų ir priimti asmeninius ir komandinius iššūkius. Pirmąją stovyklos dieną grupėms buvo pateikti simuliaciniai probleminiai atvejai, kuriuos analizuoti padėjo „Design Thinking“ ir „Method Kit“ metodikos. Galutines išnagrinėto probleminio iššūkio idėjas dalyviai pristatė koordinatorių bei mentorių komisijai.

Veiklos bus tęsiamos verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų mokymuose bei praktiniuose verslumo ugdymo mokymuose. Dalyviai dirbs su asmeninio tobulėjimo dienoraščiai bei susitiks su mentoriais ir koordinatoriais.

Numatoma projekto trukmė – 2 metai per kuriuos net 270 studentų ugdys savo verslumo bei kūrybiškumo kompetencijas, įgalinančias juos atpažinti socialines bei verslo problemas bei pasiūlyti inovatyvius jų sprendimo būdus. Projekte taip pat dalyvaus 30 dėstytoju, kurie praeis verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų mokymus ir bus pasiruošę prisidėti prie verslios asmenybes ugdymo įgytomis žiniomis.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos. Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002.

 

Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto informacija

VDU Verslo praktikų centro fotografijos