Buvę abiturientai, kurie dabar studijuoja universitete gali pasidalinti ne viena istorija, kuomet vos vienas skaičius po kablelio nulėmė, ar įstojo į norimą studijų programą, ar ne. Negana to, viena dešimtoji gali lemti, ar teks mokėti už studijas, ar ne. Štai truputis informacijos, kaip tai veikia ir apie tai, jog dar yra šiek tiek laiko, jei pasistengsite.

Švietimo ir mokslo ministras 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė papildomų kriterijų, kurie gali sudaryti tam tikrą konkursinio balo dalį stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Vienas iš tokių kriterijų – savanoriška veikla. 2018 m. ir vėliau numatoma stojantiesiems skirti 0,25 papildomo balo už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai.

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriška veikla orientuota į asmenis, kurie baigę mokyklą niekur nestoja / neįstoja ir nedirba. Ji gali padėti jauniems žmonėms apsisprendę dėl savo ateities planų ir būti papildomas motyvacijos šaltinis atrasti tai, ko nori.

Nacionalinę jaunimo savanorišką veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“.

Savanorystę gali atlikti:

15–29 m. amžiaus jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, nedalyvaujantys mokymuose ir neregistruoti teritorinėje darbo biržoje (TDB) bei

16–29 m. jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, mokymuose nedalyvaujantys ir registruoti TDB.

Priimančios savanorius organizacijos yra akredituojamos vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu. Akredituotos Priimančios organizacijos yra registruojamos duomenų bazėje, sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt skiltyje „Savanorius priimančių organizacijų sąrašas“).

Susidomėjęs dalyvavimu Projekto savanorystės veikloje, jaunas žmogus gali užpildyti dalyvio anketą internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt arba kreiptis tiesiogiai į Koordinuojančią organizaciją/vietos jaunimo reikalų departamento (JGI) koordinatorių/teritorinės darbo biržos skyrių.

Atlikus savanorystę išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, kurį bendrojo priėmimo metu reikia pateikti LAMA BPO.