Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies dviejose monologo užduotyse buvo pateikti skirtingi skaičiai pačioje diagramoje ir šalia jos esančioje informacijoje. Atsiprašome už šį techninį netikslumą ir užtikriname, kad mokinių rezultatams tai neturės įtakos.

NEC.lt tikisi, kad skirtingi skaičiai prie diagramų nesutrukdė mokiniams atlikti užduočių, nes egzamino vykdymo metu informacijos apie šį netikslumą nebuvo gauta. Šioje egzamino dalyje buvo vertinama mokinių komunikacija užsienio kalba, o ne faktinės informacijos tikslumas. Jei mokiniai paminėjo skaitinės informacijos neatitikimą, tai tik pademonstravo užsienio kalbos aukštesnę kalbinę kompetenciją.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies rezultatai bus skelbiami kartu su šių egzaminų klausymo, skaitymo ir rašymo dalies rezultatais – mokiniai gaus bendrą visų dalių įvertinimą taškais ir balais.