Būtent dėl to KTDM mokytojai mielai prisijungė prie 11-osios Kauno bienalės „YRA IR NĖRA” edukacinių pamokų kūrimo.

11-oji Kauno bienalė „YRA IR NĖRA“, vykusi 2017 metų spalio – lapkričio mėn.,  kėlė šiandien aktualius klausimus: kas yra paminklas, koks, kada, kodėl jis galėtų būti ar nebūti? Kūrybinės integruotos pamokos „Mokykis su Kauno bienale“  2017 m. kvietė mokinius ir mokytojus  apsilankyti ne tik Kauno bienalės parodose, bet ir netradicinėse veiklose. Alternatyvios pamokos buvo sukurtos bendradarbiaujant bienalės kuratoriams ir Kauno taikomosios dailės mokyklos bendrojo lavinimo mokytojams. Bienalėje dalyvavę  mokytojai  parengė šias pamokas:  anglų kalbos- „Home sweet home“ (mokytoja  Asta Augustinavičienė), vocabulary building“, lietuvių kalbos - „Akrostichas“ (mokytoja Zinos Kuncienė), kūno kultūros – „Gyvi paminklai“ (mokytoja Reda Kairienė), geografijo – „Koordinačių nustatymas“ (mokytoja Elvyra Lasauskienė).

Mokytojai ir bienalės edukatoriai didžiausią dėmesį kreipė į aktyvius veiklos metodus, netradicinį požiūrį į meno kūrinį, kūrybiškumą taip stengdamiesi paskatinti moksleivius ne tik sužinoti konkrečius dalykus, bet ir parodyti, kad kartais iš pirmo žvilgsnio visai nesusiję dalykai gali turėti daug bendrų sąlyčio taškų. Juk paminklas – ne tik žmogaus ar įvykio įamžinimas. Tai estetiniai miesto riboženkliai, naujai įprasminami besikeičiančių kartų bei žmonių požiūrio į istoriją ir jos niuansus. Paminklas – ne tik monumentalus bronzos liejinys, stovintis miesto aikštėje. Tai atsiminimas apie praeities didvyrius ar vykusius reiškinius, kuris gali įgyti įvairias formas ir atsirasti įvairiuose kontekstuose. Tokios edukacinės pamokos yra vertingos ne tik mokiniams, bet ir mokytojams bei edukatoriams.

 

Mokytoja Zina Kuncienė