Pasak LSU studijų prorektorės doc. dr. Jūratės Požėrienės, būsimiesiems studentams nereikėtų nerimauti  – šiemet planuojantieji studijuoti LSU galės rinktis 8 bakalauro ir 10 magistrantūros studijų programas. „Džiugu, kad po universitetų kreipimosi SKVC bei Švietimo ir mokslo ministerija atliko pakartotinį studijų krypčių vertinimą atsižvelgiant į 2017 metų LSU mokslinius rodiklius ir akreditavo visas Universiteto vykdomas studijų programas. Šis sprendimas galioja iki reguliaraus vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įsigaliojimo. Beje, Universiteto studijų programas puikiai įvertino ir tarptautiniai ekspertai“, – teigė prorektorė J. Požėrienė.

Taigi būsimieji studentai, kurie ketina įgyti universitetinį bakalauro laipsnį LSU, gali pretenduoti į Treniravimo sistemų, Kūno kultūros ir sporto, Kineziterapijos, Taikomosios fizinės veiklos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos, Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, Sporto vadybos bei Sportinės rekreacijos ir turizmo studijas. Norintiesiems gilinti žinias LSU magistrantūroje siūlome Sporto edukologijos, Treniravimo sistemų, Turizmo ir sporto vadybos, Kūno kultūros, Sporto fiziologijos ir genetikos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos, Taikomosios fizinės veiklos, Kineziterapijos studijų programas ir dvi tarptautines programas anglų kalba – Sportinės veiklos analizė (Sport Performance Analysis) bei Krepšinio treniravimas ir valdymas (International Basketball Coaching and Management).

Beje, būsimiesiems studentams rūpi, ar universitetų tinklo pertvarka, galimas institucijų jungimas nesunaikintų jų pasirinktų LSU studijų programų, o įstojus į Universitetą bus galima sėkmingai jas baigti. „Kokie bebūtų Kauno universitetų ateities scenarijai, įstojusiesiems į LSU bus užtikrinta teisė baigti savo studijų programą“, – teigė laikinoji LSU rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė.