1. Priėmimas į II pakopos (magistrantūros) studijas vyksta vadovaujantis Stojančiųjų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas 2018 metais taisyklėmis (toliau – Magistrantūros priėmimo taisyklėmis).
 2. Į magistrantūrą priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Pastarieji po koleginių studijų baigimo turi būti baigę papildomąsias studijas, atitinkančias magistrantūros studijų programas, pagal kurias pageidauja studijuoti. Daugiau apie papildomąsias studijas rasite ČIA.
 3. Galima rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą, priklausomai nuo to, į kurią studijų programą stojama. Studijų programas rasite ČIA.
 4. Studijų kainas rasite ČIA 
 5. Priėmimas vyksta trimis etapais:
  I etapas – nuo  birželio 5 d. iki liepos 4 d.
  II etapas – nuo liepos 13 d. iki liepos 19 d.
  Papildomas priėmimas – nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 24 d.
 6. Nurodytomis datomis reikia atvykti į Universitetą ir užpildyti prašymą studijuoti magistrantūroje. Prašyme nurodoma iki dviejų pageidaujamų studijuoti programų, studijų formos ir studijų finansavimo būdai. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas.
  • Stojamosios studijų įmokos (15 eurų) kvitas (įmoką galite sumokėti internetu arba Universitete esančioje kasoje).
   Baigus pirmosios pakopos ar joms prilygintas studijas:
  • Aukštojo universitetinio, koleginio (neuniversitetinio) mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlio originalai.
  • Akademinė pažyma apie dalinių studijų būdu papildomai išlaikytus pirmosios pakopos universitetinių studijų dalykus.
   Baigus kolegines studijas ir įgijus profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį:
  • Aukštojo koleginio (neuniversitetinio) mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlio originalai.
  • Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas ir akademinė pažyma apie papildomose studijose išlaikytus studijų dalykus.
 7. Pateikus reikiamus dokumentus Jūs dalyvaujate konkurse studijų vietoms užimti. Jums bus skaičiuojamas suminis konkursinis balas ir sudaroma konkursinė eilė. Iš ko sudaromas konkursinis balas, rasite Magistrantūros priėmimo taisyklėse.
 8. Gavus pakvietimą, Priėmimo taisyklėse nurodytomis datomis turėsite atvykti pasirašyti studijų sutartį.
 9. Likus laisvų studijų vietų (tiek į valstybines, tiek į mokamas studijų vietas) vyks kitas priėmimo etapas. Kitų etapų metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti ir asmenys, praėjusiame etape pasirašę studijų sutartis į mokamas vietas.

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreipkis.

Stojančiųjų priėmimo grupė
159 kabinetas
Studentų g. 11 LT – 53361
Akademija, Kauno raj.
priemimas@asu.lt
tel. 8-37 752 200
mob. tel. 8 6554 7241