Portalas kurstoti.lt gavo mokytojos užklausą, kurioje teigiama, kad moksleiviams, pasiklausius NEC.lt įkelto įrašo, kilo abejonių: ar tikrai toks pat įrašas buvo leidžiamas ir egzamino metu? Ar galėjo būti, kad abiturientams šeštadienį buvo duodama klausyti trumpesnės trukmės įrašas?

Susisiekus su Saule Vingeliene, NEC direktore, elektroniniu paštu, buvo gautas atsakymas: „Kaip ir ankstesniais metais, kaip ir po kitų įvykusių brandos egzaminų, Nacionalinio egzaminų centro interneto puslapyje yra paskelbta užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino užduotis (http://www.nec.lt/625/) ir jos įrašai.

Patvirtiname, kad NEC interneto svetainėje paskelbtas tas pats užduoties įrašas, kuris buvo naudojamas ir egzamine. Užduoties įrašas egzaminui buvo tiražuojamas (dauginamas) iš to paties kompaktinio disko, iš kurio buvo paskelbtas ir įrašas interneto svetainėje. Gavus užklausą dėl egzamino vykdymo metu naudoto įrašo trukmės ir viešai paskelbto įrašo trukmės, atlikome iš egzamino vykdymo centrų gautų ir atsitiktinai atrinktų kompaktinių diskų įrašų analizę.

Patvirtiname, kad visų keturių klausymo užduoties dalių įrašų trukmės yra identiškos. Atitinkamai pirmosios dalies – 9 min. 08 sek., antrosios – 6 min. 23 sek., trečiosios – 5 min. 52 sek.,  ketvirtosios dalies – 6 min. 52 sek. Todėl prielaida, kad egzamino metu įraše skambėjusių įrašytų balsų kalbėjimo tempas arba pauzės galėjo būti skirtingos, yra nepagrįsta.“

Galbūt kai kuriems vis vien kilo įtarimų, todėl galima patikrinti, ar tikrai viskas atitinka tai, ką rašo NEC. Oficialioje svetainėje buvo informuojama, kad užsienio kalbos (anglų) valstybiniame brandos egzamine, vykusiame gegužės 5 dieną savivaldybių administracijų įsteigtuose vykdymo centruose,  naudoti kompaktiniai diskai egzamino klausymo daliai vykdyti, pasibaigus egzamino dalims liko egzaminų vykdymo centruose.

Laikiusieji egzaminus, susitarę su vykdymo centrais buvusių mokyklų  vadovais, gali kompaktinių diskų pasiklausyti dar kartą. Mokyklų, buvusių užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino centrais, sąrašas pridedamas.