Pastaruosius kelerius metus keliomis pozicijomis žemiau buvęs specializuotas universitetas labiausiai įvertintas kategorijose „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“ (5 vieta), „Studijų ir mokslo aplinka“ (6 vieta), „3 kurso studentų požiūris į savo universitetą“ (7 vieta), „Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai“ (9 vieta).  

Universiteto galutinę vertinimo vietą sudarė septynios kategorijos. Be minėtų, vertinti  mokslo, meno ir/ar sporto pasiekimai, esamas ir ateities akademinis personalas, studentai ir studijų kokybė.

Žurnalas „Reitingai“ pažymi, kad Lietuvos sporto universiteto patekimas į dešimtuką vienas įdomiausių pokyčių pastarųjų metų reitingavime. „Palyginti su 2017 metų, jis (Lietuvos sporto universitetas – a. p.) pakilo dviem pozicijomis ir tai šiam nedideliam specializuotam universitetui yra iš tiesų reikšminga. Svarios įtakos šio universiteto šoktelėjimui aukštyn, beje, turėjo studentų nuomonė“, – teigiama žurnalo „Reitingai“ vertinime.

Neliko nepastebėti ir infrastruktūros pokyčiai universitete. Žurnalo duomenimis, pagal pastarųjų penkerių metų investicijas į infrastruktūrą, tenkančias vienam studentui, šiemet labiausiai išsiskiria LSU. Čia viena studentui tenka 3711 eurų investicinių lėšų infrastruktūrai.

Sudarant reitingą remtasi Švietimo ir mokslo ministerijos, LAMA BPO, Finansų ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, Studijų kokybės vertinimo centro ir kitų institucijų duomenimis.

Žurnalas „Reitingai“ teigia, kad nemažą sumaištį sukėlė ir kovo mėnesį paskelbtas studijų krypčių vertinimas.

Primename, kad, pasak LSU studijų prorektorės doc. dr. Jūratės Požėrienės, būsimiesiems studentams nereikėtų nerimauti  – šiemet planuojantieji studijuoti LSU galės rinktis 8 bakalauro ir 10 magistrantūros studijų programų. Taigi būsimieji studentai, kurie ketina įgyti universitetinį bakalauro laipsnį LSU, gali pretenduoti į Treniravimo sistemų, Kūno kultūros ir sporto, Kineziterapijos, Taikomosios fizinės veiklos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos, Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, Sporto vadybos bei Sportinės rekreacijos ir turizmo studijas. Norintiesiems gilinti žinias LSU magistrantūroje siūlome Sporto edukologijos, Treniravimo sistemų, Turizmo ir sporto vadybos, Kūno kultūros, Sporto fiziologijos ir genetikos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos, Taikomosios fizinės veiklos, Kineziterapijos studijų programas ir dvi tarptautines programas anglų kalba – Sportinės veiklos analizė (Sport Performance Analysis) bei Krepšinio treniravimas ir valdymas (International Basketball Coaching and Management).

Beje, būsimiesiems studentams rūpi, ar universitetų tinklo pertvarka, galimas institucijų jungimas nesunaikintų jų pasirinktų LSU studijų programų, o įstojus į universitetą bus galima sėkmingai jas baigti. „Kokie bebūtų Kauno universitetų ateities scenarijai, įstojusiesiems į LSU bus užtikrinta teisė baigti savo studijų programą“, – teigia laikinoji LSU rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė.